Artykuły

Miejski Żłobek nr 3 w Łomży ogłasza nabór do projektu Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie miasta Łomża:

  • rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 –  tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dzieci (przebywających na urlopie narzeczeńskim lub wychowawczym)
  • rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.
  • pracujących rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie opieki żłobkowej nad dziećmi i bezpłatnego wyżywienia. W pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, które do 1 września ukończą 2 lata. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 3-6.08.2020r w sekretariacie żłobka.

Załaczniki do pobrania:

oświadczenie

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży

RODO

Wniosek