Artykuły

Ze względu na remont przedszkola potwierdzenie woli należy

 TYLKO I WYŁĄCZNIE WYSŁAĆ

w postaci skanu dokumentu bądź zdjęcia na adres

dyrektor@przedszkole14.lomza.pl