Artykuły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży na rok szkolny 2020/2021

Etap rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka
Pobranie dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej w sekretariacie Przedszkola Publicznego nr 14 oraz w wersji elektronicznej na stronie żłobka  

Od 27.07.2020 do 31.07.2020

w godzinach pracy żłobka

Złożenie w wersji papierowej wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

Od 03.08.2020 do 06.08.2020

w godzinach pracy żłobka

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

Od 07.08.2020 do 10.08.2020

w godzinach pracy żłobka

Wywieszenie na drzwiach budynku przedszkola i opublikowanie na stronie żłobka listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka 11.08.2020

do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 12.08.2020 do 14.08.2020

w godzinach pracy żłobka

Wywieszenie na drzwiach budynku przedszkola i opublikowanie na stronie żłobka listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do żłobka 17.08.2020

do godziny 15.00

Utworzenie listy rezerwowej Od 17.08.2020
Podpisanie umów z rodzicami Od 1.09.2020 do 03.09.2020

w godzinach pracy żłobka