Artyści to my
Artyści to my – 7.04.2021r.

-wprowadzenie liter f, F, -rozwijanie słownika czynnego dzieci, -rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, -uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich. 1. Artysta – zabawa […]

Pisanki – Wasze prace

Dziękujemy za nadsyłane prace. Zamieścimy tu wszystkie nadesłane „pisanki” oraz inne wasze wielkanocne „dzieła”. Gratulujemy pomysłowości! Cieszymy się, że wykonujecie zadania, […]