Ptasie gniazda (3.04.2020)
Zagadki tekstowe Rodzic czyta zagadkę, dziecko podaje rozwiązanie i sprawdza jego poprawność klikając na link"odpowiedź". Ten ptaszek, co w górze robi [...]
Domowe zabawy wiosenne
Zabawy ruchowe na dzisiejszy dzień Zabawa: Jakie zwierzęta obudziła i zawołała wiosna? Pudełko zawierające obrazki: bociana, jaskółkę, jeża, niedźwiedzia. Dziecko losuje [...]
Witamy ptaki (31.03.2020)
Temat dnia : Witamy ptaki I. 1. Wykorzystując laptop, komputer, albumy przyrodnicze ogląda obrazki przedstawiające znane gatunki ptaków ze zwróceniem uwagi [...]
Zabawy sensoryczne – Ciastoplastyka

Propozycja zabawy sensorycznej, która wspiera rozwój małej motoryki oraz sprawności dłoni. https://www.gamazbik.com/post/domowa-plastyka-sensoryczna-ciastoplastyka-kszta%C5%82towanie-pozytywnych-nawyk%C3%B3w?fbclid=IwAR0k8-2W9eoSVrVk-2GFuklzlIxIwCEwVA4fezeQyJtiYLX6InQ4exspDWc