Zajęcia terapeutyczne

Integracja sensoryczna (10.06.2020)

Zachęcam do wykonania ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8   Ćwiczenia równoważne na piłce: Naprzemienne unoszenie podczas zabawy raz jedną, i raz drugą kończynę dolną […]

Inregracja sensoryczna (28.05.2020)

  Integracja  sensoryczna Stymulacja dotykowa, usprawnianie układu przedsionkowego, koordynacja wzrokowo- ruchowa, skupianie uwagi na zadaniu. ,,Fakturowa ścieżka „ Do ćwicznia możemy […]

Cwiczenia rewalidacyjne

Ćwiczenia metodą Labana   Metoda Labana jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na […]