cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Mamo, Tato nadchodzi lato (29.06.2020)

 

  1. „Kolorowy plac zabaw” ‒ zachęć dziecko do wysłuchania piosenki „Kolorowy plac zabaw” – zeskanuj kod za pomocą smartfona i dowolnej dedykowanej do tego aplikacji. Przygotuj kilka kartek i materiały plastyczne: kredki, farby, kolorowe papiery lub bibułę. Poproś dziecko, aby każdą kartkę ozdobiło różnymi technikami na jeden kolor, który jest wymieniony w piosence. Dziecko może przygotować karty do dowolnej liczby kolorów. Na koniec zachęć dziecko do śpiewania piosenki i pokazywania we właściwym momencie ozdobionej przez siebie karty. Zabawa z piosenką rozwija słuch, a ozdabianie kart usprawnia mięśnie rąk i dłoni.

2. „Rób to, co ja”
– poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko ciebie. Poproś, aby dziecko uważnie obserwowało, to, co robisz, i naśladowało Twoje ruchy, np. stanie na jednej nodze, skakanie obunóż, skakanie na jednej nodze, robienie „pajacyka”, kucanie, klaskanie pod kolanem, wykonywanie skłonów, skrętów tułowia. Możesz zaproponować trudniejszy wariant zabawy – podczas każdego ruchu mów: rób tak! lub nie rób tak! W zależności od komunikatu dziecko ma naśladować dany ruch, lub go nie naśladować.

3. „Gdzie jest więcej”
– przygotuj kilka naczyń lub pojemników na wodę o różnych kształtach. Do jednego z nich wlej wodę i poproś o zaznaczenie jej poziomu flamastrem. Zachęć dziecko do przelewania wody do różnych naczyń i obserwowania, jak wysoko sięga. Zadawaj dziecku pytanie: Gdzie jest więcej wody? i po każdej odpowiedzi zachęcaj do przelania wody z powrotem do pierwszego naczynia, sprawdzenia, czy ilość wody się zmieniła. Celem zabawy jest uświadomienie dziecku, że niezależnie od tego, jaki kształt ma pojemnik i jak wysoko sięga w nim woda, jeśli się jej nie doleje lub nie wyleje, wody jest cały czas tyle samo.

4. Raz, dwa, trzy – lepisz Ty! – zabawa plastyczna

5. Karty pracy do wykonania