cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Wakacje w lesie (17.06.2020)

1. Ćwiczenia pamięci Piknik.
Obrazek lub zdjęcie przedstawiające rodzinę na pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko.

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie. Pyta, co przedstawia obrazek i co to jest piknik. Prosi o podzielenie się wrażeniami z pobytu na pikniku. Zwraca uwagę na przedstawione na obrazku przedmioty, które mogą być przydatne podczas organizacji pikniku. Prosi, aby dziecko wymieniły ich nazwy. Następnie rozkłada na dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk, plastikową butelkę po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, jabłko. Dziecko nazywa poszczególne przedmioty (koszyk, kubek, jabłko, butelka). Następnie odwraca się w drugą stronę, zamyka oczy, a Rodzic chowa jeden przedmiot. Dziecko odgadują, czego brakuje. W dalszej kolejności przedmioty chowa dziecko, a Rodzic odgaduje czego brakuje. 

Zabawę w zależności od możliwości dziecka można urozmaicić. Rodzic dokłada więcej przedmiotów, które mogą się przydać podczas pikniku i np. zamiast jednego przedmiotu chowa dwa.

2. Wycieczka do lasu – zabawy matematyczne

Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. Dziecko improwizuje ruchem: maszeruje, kierując się w stronę lasu, przedziera się przez gęste zarośla – odgarnia gałęzie, zatrzymuje się – słucha śpiewu ptaków, pokonuje przeszkody np. czołga się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymuje się i wdycha leśne powietrze – wciąga powietrze nosem, a wydycha ustami, przeskakuje przez kamienie, dochodzi do leśnej polany.

Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet jagód i poziomek.
Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub krepiny i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), kartoniki z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych.
Rodzic rozkłada na dywanie zieloną tkaninę, umieszcza na niej 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta dziecko, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć. Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku kartoniki z narysowanymi na nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko losuje kartonik, przelicza głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód lub poziomek), odkłada kartonik, a następnie bierze z tacy odpowiednią liczbę kółek i układa je na wybranej łodyżce. Sprawdza poprawność wykonania zadania  licząc głośno sylwety jagód
lub poziomek, a wynik pokazuje na palcach. Po wykonaniu zadania przez dziecko Rodzic zdejmuje z tkaniny sylwety poziomek lub jagód i ponownie umieszcza je na tacy. Zabawę powtarzamy.

Liczenie wygrywanych przez Rodzica dźwięków. Zdejmowanie z tkaniny takiej samej liczby sylwet jagód i poziomek.
Zielona tkanina, sylwety 4 łodyżek, 10 sylwet jagód, 10 sylwet poziomek, bębenek.
Rodzic układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza dziecko do ich zbierania. Uderza w wolnym tempie w bębenek. Dziecko liczy dźwięki, podchodzi do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę sylwet jagód lub poziomek. Układa je obok tkaniny. Po zdjęciu wszystkich sylwet owoców Rodzic dokłada na łodyżkach tyle sylwet jagód i poziomek, aby na każdej z nich było pięć. Zabawę powtarzamy.

Liczenie i rysowanie na kartkach odpowiedniej liczby sylwet jagódek lub poziomek.
Dla  dziecka kartka z narysowanymi na niej na środku sylwetami łodyżek jagód i poziomek, a w dolnym lewym rogu kartki fioletowymi lub czerwonymi kropkami, kredki. Dziecko liczy kropki (poziomki i jagody) i rysuje na sylwetach krzaków taką samą liczbę jagód i poziomek. 

3. Zabawy ruchowe z apaszką

Skrętoskłony –Trawa na wietrze.
Dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, apaszkę trzyma oburącz w górze, jest źdźbłem trawy, wykonuje skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. Powtarza ćwiczenie kilkakrotnie.
Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato.
Dziecko leżą przodem, trzyma apaszkę oburącz przed głową. Unosi głowę, ręce trzyma prosto, ogląda apaszki – stara się przez chwilę utrzymać taką pozycję. Następnie wraca do leżenia i powtarza ćwiczenie.
Ćwiczenie uspokajające – Kwiaty w dzień i w nocy.
Dziecko leży na plecach. Kładzie dłonie na dolnej części brzucha, ściskając apaszki – kwiaty. Jest dzień, bierze głęboki wdech, oddala dłonie – kwiat rozchyla swoje płatki. Nadchodzi noc, wykonuje wydech – zbliża ponownie dłonie – kwiat zwija swoje płatki. Powtarza ćwiczenie kilka razy.

4. Karty pracy do wykonania