Publiczne Przedszkole nr 14 w Łomży
Jak przygotować siebie i dziecko do pójścia do przedszkola?

Rodzice w miarę możliwości bądźcie  spokojni i zdecydowani, wasz niepokój może udzielić się dziecku.

•  Dajcie dziecku ukochaną maskotkę w rękę.
•  Drogę do przedszkola spróbujcie odbyć ze znajomym dzieckiem chętnie chodzącym do tego samego
przedszkola.
• Powiedzcie dziecku, kiedy i kto po nie przyjdzie, zapewnijcie je o waszej miłości. I o tym, że nie zostaje tu do nocy, że na pewno mama go odbierze.
•  Pożegnajcie się z dzieckiem już w szatni, szybko, i bez łez.
•  Przyjdźcie po dziecko punktualnie i wręczcie mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem.
• Chwalcie dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeśli dziecko bardzo płakało, powiedzcie mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i z nim.

Czego rodzice robić nie powinni:
*  Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !" itp.)
*  Posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie.
*  Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
* Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.
* Poddawać się ! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź zdenerwowaniem i tupaniem swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko,, jeszcze tylko dzisiaj" w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej.

Pamiętaj, że nawet, jeśli znajdziesz idealne przedszkole i dobrze przygotujesz dziecko, i tak Twój maluch ma prawo wyrażać sprzeciw i niezadowolenie - w końcu w jego życiu zaszła radykalna zmiana i potrzeba czasu, aby ją zaakceptował.

Powodzenia:)

 
Pierwszy dzień maluszka w przedszkolu.

Informacje ważne dla rodziców dzieci 3-letnich.Prosimy przynieść dziecku:

 • Podpisany ręcznik
 • Podpisane kapcie (maluchy często je zdejmują, łatwiej przypisać je dziecku w sytuacji, gdy kilkoro ma identyczne)
 • Podpisany komplet pościeli
 • Ubranka na zmianę (najlepiej w podpisanym ściąganym worku na kapcie lub innej torebce)
 • Dobrze by było, gdyby dziecko miało przy sobie ulubioną zabawkę.

Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwszy dzień w przedszkolu to dla dziecka wielkie przeżycie, które związane jest z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. Nie wiedzą bowiem co ich czeka w nowym miejscu, ale przede wszystkim boją się rozłąki z mamą, że ona nie wróci. Dlatego ważne jest, by o ile to możliwe przyjść po dziecko do przedszkola nieco wcześniej. Stresującą bowiem sytuacją jest, gdy dziecko zostaje samo w sali, podczas, gdy większość maluchów poszła już do domu.

 

 
Zaproszenie na Ślubowanie

W dniu 28 września 2017r. o godz.14.00 odbędzie się uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy rodziców do uczestnictwa w tym wydarzeniu i wspólnego świętowania.

 
Zbliża się nowy rok szkolny...

Szanowni Rodzice

uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole swoją pracę po wakacyjnej przerwie rozpoczyna
1 września 2017r
.


W związku z tym wszystkich rodziców dzieci nowo przyjętych (3-latków) zapraszamy na spotkanie informacyjne z dyrektorem przedszkola i nauczycielami, które odbędzie się
30 sierpnia o godz. 15.00 w sali maluszków na piętrze.

 
ROZPOCZYNAMY PAŹDZIERNIK PROGRAMEM INNOWACYJNYM

6 października - w poniedziałek rozpoczęliśmy spotkania logopedyczne z naszymi najmłodszymi przedszkolakami.  
"ŚMIESZNE MINKI - ZABAWY LOGORYTMICZNE DLA TRZYLATKÓW" - to program logopedyczny mający na celu stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich.
Program ten zawiera proste ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe, ćwiczenia słuchowe - pomagające dzieciom usprawnić słuch fonematyczny niezbędny w późniejszej nauce czytania i pisania oraz zabawy rozwijające mowę i jej rozumienie.
W ramach programu zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek i będą trwały nie więcej niż 15 minut.
Mam nadzieję, iż dzięki tym zajęciom nasze trzylatki zdobędą umiejętności artykulacyjne oraz poszerzą i wzbogacą swoje słownictwo .

Więcej…
 
Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Szanowni Rodzice. Prosimy o zapoznanie się z trzema artykułami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola - wystarczy kliknąć na poniższe tytuły.

Uchwała Rady Miasta
Harmonogram
Zasady rekrutacji

 

 
" ŚMIESZNE MINKI"

W listopadzie br. chętne 5 - 6-latki z naszego przedszkola, uczestnicy zajęć logopedycznych, wzięły udział w konkursie plastycznym "ŚMIESZNE MINKI" organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży. Celem tego konkursu było rozbudzenie twórczości plastycznej u dzieci szczególnie tych z trudnościami w mówieniu oraz prezentacja ćwiczeń logopedycznych w formie pracy plastycznej.
Spośród przygotowanych prac konkursowych przez dzieci z naszego przedszkola wyróżnienie otrzymała KLAUDIA BARGIELSKA z grupy VI.  Pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomem oraz słodkim drobiazgiem w postaci lizaka.
GRATULUJĘ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
03.12.2013r.

Więcej…
 
Dyżur wakacyjny 2017

Dyżury wakacyjne przedszkoli:
Lipiec 2017r. – Przedszkole Publiczne Nr 1
                           ul. Wyzwolenia 1a,  tel. 86 216 22 50
Sierpień 2017r. – Przedszkole Publiczne Nr 10
                ul. Księżnej Anny 12, tel.86 218 84 84

Dyrektorzy dyżurujących placówek zwracają się z prośbą do Rodziców, chcących korzystać z przedszkola w wakacje,  o zgłoszenie dzieci na dyżur do dnia 25 kwietnia 2017 r. do nauczycieli w grupie, do której dziecko uczęszcza.

Podpisanie umów z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur nastąpi w dniach
05-09.06.2017r. w przedszkolu dyżurującym w godz.: 10.00-14.00.
Prosimy o zachowanie terminów.

 
Ogłoszenie

Z uwagi na przedłużające się prace wokół sceny koncertowej w naszym ogrodzie przedszkolnym, termin festynu rodzinnego został przesunięty na wrzesień 2016r.
Naszych Rodziców, Dzieci i Sympatyków zapraszamy do uczestniczenia w nim po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 
KRYTERIA NABORU

 

do PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PUNKTACJA oraz WYMAGANE DOKUMENTY

 

Na podstawie art. 20c u. o. s. o. przeprowadza się rekrutację do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2015/2016 według następujących zasad:

 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość – po 128 pkt każde w roku szkolnym 2015/2016 w uzgodnieniu przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża – art. 20 c ust. 4 u. o s. o. w związku z art. 6 ust. 1 wyż. cyt. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące/niezbędne/ dokumenty:

 1. akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny – Miasta Łomża,

 2. kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,

 3. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 4. kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria – określone przez organ prowadzący w roku szkolnym 2015/2016 uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża (art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm./):

 

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4) :

 • dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,

 • dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 32 pkt,

 • dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,

 • dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,

 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

 

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi):

 • dziecko posiadające opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt,

 • dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,

 • dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola– 32 pkt,

 • dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,

 • dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,

 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dodatkowych (obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych) są odpowiednio:

 1. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

 2. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,

 3. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,

 4. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża,

 5. informacja o orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego /data i numer orzeczenia/.

 

 1. Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża będzie się odbywał za pomocą elektronicznego systemu na stronie https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/.

 2. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.

 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji, kandydaci zostają przyjęci do przedszkola po podpisaniu przez rodzica umowy na rok szkolny 2015/2016.

 4. Nabór odbywa się według załączonego harmonogramu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna > ostatnia >>

Strona 24 z 26
infoza.net