Logopedia
Jak stymulować mowę dziecka? – Praktyczne rady dla Rodziców - 9.11.2017

1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy sposób oddychania.
Pamiętaj, żeby pomieszczenie było przewietrzone. Wybierz jedno lub dwa ćwiczenia i wykonaj je jeden raz. Ćwiczeń oddechowych nie może być zbyt wiele, aby u dziecka nie doszło do zawrotów głowy.
2. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i artykulacyjne.
Przykłady:
Kotek mruczy – mmmmm, ziewa (naśladowanie ziewania)
Wąż syczy – sssssss
Pszczoła bzyczy – bzz bzz
Straż pożarna jedzie – eee ooo eee ooo (z przesadną artykulacją samogłosek – wargi rozciągają się, a następnie ściągają)
Samolot leci – uuuuu (dzióbek z warg) i ląduje iiiiiiiiii (szeroki uśmiech)
Parskanie jak konik, następnie kląskanie językiem
Cmokanie
Pociąg jedzie – fu fu fu (górne zęby dotykają dolnej wargi)
3. Naśladujcie odgłosy otoczenia:
Szum wiatru, odkurzacza, odgłosy wydawane przez zwierzęta (np. be be, mu mu, pi pi), warkot silnika samochodu, alarm przejeżdżającej straży pożarnej, zasłyszaną melodię (można ją odtworzyć śpiewając lalala).
Wykorzystuj każdą okazję żeby prowokować dziecko do mówienia. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze są bardzo ważnym etapem w rozwoju mowy! W trakcie ich wypowiadania dziecko utrwala sobie głoski oraz uczy się łączyć sylaby, np. be be, pa pa.
Jeśli dziecko ma trudności z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi – zacznij od tych, które zbudowane są z samogłosek (aaaa, iiiiii, uuuuu, ooooo). Można nimi nazwać emocje, odgłosy zwierzątek i otoczenia. Później przejdź do wyrażeń zawierających spółgłoski, które pojawiają się w mowie dziecka najwcześniej – p, b, m (pa, ba, ma). Z czasem można zacząć łączyć sylaby (pa pa, mama).
4. Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.
5. Ucz dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy.
Patrz na dziecko kiedy do niego mówisz oraz kiedy oczekujesz od niego odpowiedzi.
6. Pokazuj dziecku różne przedmioty i nazywaj je.
Powinny to być przedmioty codziennego użytku, z którymi dziecko często ma kontakt, np. zabawki, jedzenie, ubrania.
7. Oglądajcie wspólnie obrazki.
Opowiadaj dziecku co się na nich znajduje, wskazuj na różne przedmioty, opisuj je, nazywaj. Prowokuj także dziecko do mówienia poprzez proste pytania: Gdzie jest miś? Kto to? Jaki ma kolor? Jest smutny, czy wesoły? Mały czy duży?
8. Zadawaj dziecku krótkie proste pytania prowokujące do mówienia. 
Jeśli dziecko nie zna odpowiedzi, można mu podpowiedzieć i nazwać przedmiot lub czynność. Nigdy jednak nie należy od razu odpowiadać za dziecko. Trzeba dać mu szansę, aby się zastanowiło i spokojnie odpowiedziało.
9. Zachęcaj dziecko do udziału w codziennych czynnościach. Opowiadaj o tym, co robicie.
Mama je jabłko. Jabłko jest czerwone i słodkie. Zobacz.
Teraz założymy sweter. Sweter jest zielony i miękki. Ma guziki.
To jest dom. Dom jest duży. Ma okna.
Umyj zęby. Gdzie masz zęby? Pokaż.
Ważne żeby zdania nie były zbyt skomplikowane, a słownictwo bliskie dziecku.
10. Nazywaj emocje:
Podczas czytania, oglądania obrazków, czy sytuacji z życia codziennego warto nazywać emocje.
np. Mama jest wesoła. Śmieje się.
Dziewczynka jest smutna. Płacze.
11. Wzmacniaj osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę oraz powtórzenie wypowiedzianego przez nie słowa.
12. Czytaj dziecku.
Warto poświęcić choćby 15-30 min dziennie na przeczytanie dziecku bajeczki. To nie tylko rozwija wyobraźnię, lecz także poszerza zasób słownictwa, uczy koncentracji uwagi i daje dziecku poczucie bliskości.
13. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi. Pamiętaj, że dziecko naśladuje właśnie Ciebie!
Nie posługuj się językiem dziecka. Nie spieszczaj nadmiernie form. Nie nazywaj przedmiotów, czynności lub osób w taki sam sposób jak dziecko.
14. Wykonujcie zabawy rytmiczno-ruchowe.
Przykłady:
Rodzic wystukuje rytm (np. na tamburynie, bębenku, klaszcząc w dłonie). Dziecko porusza się zgodnie z rytmem. Głośne i wolne stukanie (idzie niedźwiedź) – dziecko idzie powoli, mocno stawiając nóżki na podłodze; cichsze, ale szybkie stukanie – dziecko porusza się lekko i szybko (idzie mały miś).
Śpiewanie piosenki i jednoczesne pokazywanie:
Głowa – ramiona – kolana – pięty
Głowa –  ramiona –  kolana – pięty
Głowa –  ramiona – kolana – pięty
Oczy – uszy – usta – nos.
15. Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.
Piosenki, wierszyki i wyliczanki rymują się, a dzięki swej melodyjności są łatwe do przyswojenia. Zacznij od krótkich, nawet dwuwersowych form, by z czasem przechodzić do dłuższych.
16. Zachęcaj do rysowania.Komentuj co robi, opowiadaj o tym co widzisz na obrazku. Zadawaj pytania.
Można także łączyć rymowanki z rysowaniem:
To prostokąt i dwa koła
Z przodu kwadrat, z tyłu rura
Warczy, prycha i już wiecie
Że to AUTO ma być przecież!
17. W czasie zabawy wcielajcie się w różne role.
Zabawy tematyczne (np. w kucharza, czy sklep) nie tylko rozwijają wyobraźnię, lecz także uczą naprzemienności ról, zasad zachowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz poszerzają zasób słownictwa dziecka.
18. Kontroluj, czy dziecko rozumie Twoje polecenia.
Polecenia powinny być proste i dotyczyć czynności lub przedmiotów, które są dziecku bliskie.
Daj misia. (Kiedy o to prosimy nie wskazujemy palcem na misia!)
Pokaż oko.
Przynieś buty.
Połóż piłkę na krześle.
19. Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu.
Jeśli ma trudność z wypowiedzeniem wyrazu, pozwól mu spokojnie dokończyć, po czym powiedz ten wyraz jeszcze raz – poprawnie.
20. Nie śmiej się z jego wypowiedzi. Nie krzycz, jeśli jest niezrozumiała. Nie uciszaj.
To może wywołać zniechęcenie do mówienia.
21. Nie poprawiaj uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka.
22. Ważne, aby dziecko miało kontakt z innymi dziećmi i dorosłymi – to wzmocni w nim potrzebę komunikowania się.
23. Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA w PRZEDSZKOLU - 13.10.2017

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszym przedszkolu  zostały zorganizowane następujące zajęcia:

* rozwijające uzdolnienia:

- " Odkrywcy Wodnego Świata"  - 4 - 5 latki, zajęcia prowadzą
p. Magdalena Zbrożek oraz p. Monika Kulikowska,

- Język angielski - 5 - 6- latki, zajęcia prowadzi
p. Aleksandra Brzeźińska;

- " Magiczna Matematyka " - 5 - 6 - latki, zajęcia prowadzi
p. Urszula Nerwińska.

* wspierające:

- Terapia logopedyczna - 4, 5 - 6 - latki, terapia realizowana jest indywidualnie i grupowo, terapię prowadzą p. Beata Kalinowska i p. Anna Tyborowska;

- " Wesoła Matematyka" - 5 - 6 - latki, zajęcia prowadzi
p. Alicja Sznurowska;

- Gimnastyka korekcyjna - 4, 5 - 6 - latki, zajęcia prowadzi
p. Alicja Zaniewska;

- Zajęcia socjoterapeutyczne - 4 - 5 - latki, zajęcia prowadzi p.Barbara Klimowicz.

 
WITAM WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W NOWYM ROKU PRZEDSZKOLNYM 2017/2018 - 29.09.2017r

W miesiącu wrześniu w naszym przedszkolu wszystkie 4-ro,  5- cio i 6 - cio latki zostały objęte badaniem logopedycznym mającym na celu wstępną ocenę stanu mowy, wykrycie zaburzeń jej rozwoju oraz zakwalifikowanie dzieci na zajęcia terapii logopedycznej.

Badanie logopedyczne mowy obejmuje:
- badanie rozumienia poleceń słownych,
- badanie zdolności wypowiadania się,
- badanie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
- badanie prawidłowości wymawiania dźwięków mowy i wyrazów.

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu odbywać się będą indywidualnie bądź w grupach terapeutycznych liczących nie więcej niż  4 dzieci w grupie, natomiast nasze maluchy będą uczestniczyły w zajęciach logorytmicznych " Śmieszne minki - zabawy logorytmiczne dla trzylatków" prowadzonych przez logopedę  z całą grupą przedszkolną.

Zajęcia rozpoczynamy już od pierwszego tygodnia października.
Harmonogram spotkań terapii indywidualnej i grupowej znajduje się u wychowawców grup IV, V, VI i VII, natomiast godziny pracy logopedy w przedszkolu umieszczone są na drzwiach gabinetu logopedycznego.
   
Systematyczność oraz stosowanie się do zaleceń logopedy są gwarancją sukcesu i trwałych efektów.

 
DOMINO LOGOPEDYCZNE - 12.05.2017

Gry logopedyczne są bardzo ważnym i atrakcyjnym elementem terapii logopedycznej dla dzieci.  W zabawowej formie zachęcają dzieci do wielokrotnego powtarzania ćwiczeń artykulacyjnych .

  Domino Logopedyczne przeznaczone jest do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi.Doskonali naukę czytania prostych wyrazów ( 6 - latki) , ćwiczeń słuchowych oraz prawidłową wymowę utrwalanych głosek. Ćwiczy słuch fonemowy, doskonali analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową.

  Jest to bardzo fajny sposób umożliwiający połączenie nauki z zabawą nie tylko w przedszkolu ale również w domu wraz z rodzicami.

Więcej…
 
LOGOOBRAZKI - 03.04.2017

Ostatnio na  naszych zajęciach logopedycznych zagościł program koputerowy wydawnictwa KOMLOGO - LOGOOBRAZKI. Cieszy się on u naszych przedszkolaków bardzo dużym zainteresowaniem .  
   Logoobrazki to program komputerowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Program ten służy dzieciom do kształtowania prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek, kształtuje umiejętności spostrzegania takich samych elementów, dzieci ćwiczą logiczne myślenie oraz analizę i syntezę wzrokowo ruchową. Sześciolatki natomiast mogą kształtować umiejętność czytania prostych wyrazów, dodawania i odejmowania ( 0-9), tworzenia skojarzeń, dobierania elementów w kategorie oraz porównywania elementów ( większy, mniejszy równy). Program Logoobrazki został opracowany na bazie ponad 500 obrazków .

Więcej…
 
Piórka, bańki, wiatraczki - rola ćwiczeń oddechowych w terapii logopedycznej - 07.03.2017

Czym jest oddech?
 
Oddech inaczej zwany respiracją to czynność fizjologiczna niezbędna do życia i nierozłącznie związana z  prawidłowym mówieniem. Istotne jest aby wdech i wydech przebiegały we właściwy sposób. Podczas wdechu nabieramy tyle powietrza ile potrzebujemy do wypowiedzenia frazy (wyrazu, zdania).
 Schemat właściwego oddychania:

WDECH ( szybki i krótki) , nabieramy powietrze nosem - WYDECH ( długi i powolny) wydychamy powietrze ustami .

Jaki jest cel i rola ćwiczeń oddechowych?

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu oraz zwiększenie pojemności płuc. Ważne jest wydłużenie fazy oddechowej i wyrobienie właściwego dla mowy toru oddechowego. Ćwiczenia oddechowe stosowane w terapii logopedycznej dzieci pomagają zapobiegać wszelkiego rodzaju wadom wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu aparatu artykulacyjnego.

Więcej…
 
ZIMOWY CZAS NA GRUPOWYCH ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH ( 05.01.2017)

Biała , mroźna zima zagościła na naszych grupowych zajęciach logopedycznych.
Wspólnie z dziećmi usprawnialiśmy aparat artykulacyjny wykonując rożne ćwiczenia warg, języka i policzków. Omawialiśmy zimowe ilustracje , ćwiczyliśmy słuch fonemowy określając pierwsza lub ostatnia głoskę w zimowych wyrazach np. sanki, górka, śnieg… ; ćwiczyliśmy syntezę i analizę słuchową dzieląc wyrazy na sylaby . Uczyliśmy się zimowej piosenki i wystukiwaliśmy jej rytm. Dzieci odwzorowywały na początku po śladzie a następnie samodzielnie wzór naszej piosenki. Na zakończenie kolorowały do niej  ilustracje.

Więcej…
 
„ Program Grupowej Terapii Logopedycznej dla Dzieci Pięcioletnich z Dyslalią ” w Ramach Projektu Trzylatek z Przyszłością - 14.10.2016

W miesiącu wrześniu br. pięciolatki z grup IV zostały objęte badaniem logopedycznym w ramach Projektu " TRZYLATEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ".
  Szesnaścioro dzieci z grupy IV  zostało zakwalifikowanych na grupowe zajęcia terapii logopedycznej.
  Dzieci zostały podzielone na 4 - ro osobowe grupy terapeutyczne. Spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.30 - 13.00 oraz 13.00 - 13.30 .

Głównym celem programu grupowej terapii logopedycznej jest :
nauka prawidłowego toru oddechowego,
ćwiczenia usprawniania narządów artykulacyjnych – język, wargi, policzki,
wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głoski  w  izolacji oraz z samogłoskami .
Pierwsze nasze spotkania dobyły się pod hasłem głoski "SZ". Zapoznaliśmy się ze znakiem graficznym głoski, ćwiczyliśmy oddychanie,  język oraz wargi aby prawidłowo wybrzmieć głoskę "SZ" w izolacji, co widać na załączonych zdjęciach.

Więcej…
 
WITAM WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W NOWYM ROKU PRZEDSZKOLNYM 2016/17 - 29.09.2016

W miesiącu wrześniu w naszym przedszkolu wszystkie 6 - cio latki grup V i VI  zostały objęte badaniem logopedycznym mającym na celu  ocenę stanu mowy, wykrycie zaburzeń jej rozwoju oraz zakwalifikowanie dzieci na zajęcia terapii logopedycznej.

Badanie logopedyczne mowy obejmuje:
- badanie rozumienia poleceń słownych,
- badanie zdolności wypowiadania się,
- badanie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
- badanie prawidłowości wymawiania dźwięków mowy i wyrazów.

Zakwalifikowane 6 - latki z grup V i VI  będą uczestniczyły w zajęciach terapii  logopedycznej indywidualnie według ustalonego harmonogramu który wywieszony jest na drzwiach sali logopedycznej oraz został również przekazany dla wychowawców wyżej wymienionych grup przedszkolnych.

  Serdecznie zachęcam rodziców dzieci korzystających z terapii logopedycznej do wspólnej pracy i ćwiczeń w domu z dzieckiem.  
  Systematyczność, stosowanie się do zaleceń logopedy są gwarancją sukcesu i trwałych efektów.

 
WAKACJE 27.06.2016

W przedostatnim tygodniu czerwca w ramach programu innowacyjnego  "ŚMIESZNE MINKI " oraz indywidualnych zajęć terapii logopedycznej odbyły się nasze ostatnie spotkania .
   Dzieci z grupy I i II w poniedziałek 20.06.16r wybrały się wraz z Panem Języczkiem na " WAKACJE". Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy na temat: Gdzie dzieci lubią spędzać wakacje?
   W trakcie słuchania bajki przedszkolaki wykonywały różne ćwiczenia usprawniające artykulatory oraz ćwiczenia oddechowe, m.in.: naśladowały jazdę tramwajem, szumiący las, turkoczące tory i lot samolotem . Po wysłuchaniu bajeczki dzieci wybrały się z Panem Języczkiem na zwiedzanie zamkowych lochów w których mieszkał rycerz Roch. Zadaniem przedszkolaków było narysowanie portretu rycerza Rocha po śladzie. Na zakończenie wszyscy wspólnie pożegnaliśmy się naszą ulubiona rymowanką : DO KOŁECZKA ZAPRASZAMY , PIĘKNIE SIĘ ŻEGNAMY. NA DO WIDZENIA POMACHAMY O UŚMIECHU PAMIĘTAMY.
Starsi wychowankowie naszego przedszkola uczestnicy  indywidualnych spotkań na zajęciach terapii logopedycznej otrzymali DYPLOMY za wytrwałą pracę przez cały rok szkolny oraz za poczynione postępy i piękną wymowę.
   Życzę wszystkim wspaniałych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym .

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5
infoza.net