cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
Kadra - Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży

W roku szkolnym 2020/21 pracujemy w składzie:

mgr Grażyna Kowalewska – dyrektor przedszkola
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii ukończyła Studia Podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, które wykorzystuje w pracy z dziećmi.

mgr Dorota Kozicka
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej.
Posiada specjalizację pedagoga – terapeuty.

mgr Urszula Nerwińska
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej. Autorka hymnu przedszkola.

mgr Alicja Sznurowska
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

mgr Alicja Zaniewska
Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Posiada kwalifikacje i prowadzi zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

mgr Beata Kalinowska
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi zajęcia z zakresu terapii logopedycznej.

mgr Agnieszka Lesiecka
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Białymstoku.

mgr Jolanta Sobocińska
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki elementarnej z terapią pedagogiczną (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Ukończyła studia  na Wyższej Szkole Humanistycznej  w Pułtusku..

mgr Olga Jadczak
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej.

mgr Katarzyna Olczyk
Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki, ukończyła licencjat z zakresu doradztwa
i terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe Edukacja Elementarna na UwB.

mgr Beata Kowalewska
Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej UwB

mgr Monika Kulikowska
Nauczyciel kontraktowy,

mgr Justyna Sokołowska
Nauczyciel kontraktowy. Mgr pracy socjalnej z resocjalizacją, ukończyła studia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uczelni Jańskiego w Łomży

mgr Marzena Gosk
katechetka

mgr Marzena Rogowska
Nauczyciel kontraktowy, mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Wychowaniem Przedszkolnym

Magdalena Zbrożek

nauczyciel mianowany

Agnieszka Kryjak

nauczyciel kontraktowy

Monika Biedrzycka

nauczyciel stażysta

Wioletta Kobes

nauczyciel stażysta

Barbara Zalewska
szef kuchni

Agata Zalewska
pomoc kuchenna

Grażyna Orszewska
pomoc kuchenna

Bożena Sobocińska
intendent

Irena Szymańska
pomoc kuchenna

Stefania Kaliszewska
księgowa

Sylwia Kacprzyk

starszy specjalista

Marta Tońska
pomoc nauczyciela

Barbara Kulaszewska
pomoc nauczyciela

Marzena Urbanowska
pomoc nauczyciela

Jadwiga Bazydło
pomoc nauczyciela

Hanna Archacka
pomoc nauczyciela

Monika Kuklińska
pomoc nauczyciela

Katarzyna Chełchowska
pomoc nauczyciela

Monika Kuklińska
pomoc nauczyciela

Dariusz Banach

pracownik gospodarczy