cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ogłoszenie dla Rodziców

Od poniedziałku (18.05.2020) zapraszamy dzieci Rodziców,

którzy zadeklarowali pobyt dziecka w naszym przedszkolu.

 

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (oświadczenie do pobrania)

oraz kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego na miejscu w przedszkolu.

 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 wraz z procedurami

zarządzenie i procedury.pdf