Osiągnięcia Przedszkola
Osiągnięcia naszego przedszkola w roku szkolnym 2015/16

I. Biorąc udział w licznych konkursach dzieci z PP nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2015/2016 zdobyły:

1. Wyróżnienie w plastycznym konkursie organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży „ Stroik bożonarodzeniowy” zdobyło 5 dzieci z naszego przedszkola.

2. Wyróżnienie dla grupy V za udział w konkursie „O złotą różdżkę dobrej wróżki” organizowanym przez Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

3. I miejsce Urszula Kuczewska z grupy IV w konkursie recytatorskim „ Cztery pory roku” zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mały Artysta w Łomży.

4. I miejsce grupa V w konkursie recytatorskim „ Bajki, baśnie „ organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mały Artysta w Łomży.

5. I, II i III miejsce przedszkolaków z grupy V w konkursie plastycznym „ Dym – wróg czystego powietrza „ organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży.

6. Udział dzieci z grup III, IV, V , VI i VIII w konkursie plastycznym „Ekobaja”.

 

II. Akcje, programy, przeglądy

 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w naszym przedszkolu II Łomżyńskiego Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wierszy Wiosennych.

2. Zajęcie V – tego miejsca w Ogólnopolskiej Akcji Eko- Szkoły – zbiórka telefonów komórkowych.

3. Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” w przedszkolu.

4. Zorganizowana przez nasze przedszkole zbiórka w ramach kolejnej edycji „Szlachetna Paczka” pozwoliła wybranej rodzinie godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia.

5. Akcja zbierania nakrętek plastikowych prowadzona na rzecz niepełnosprawnych i dla łomżyńskiego hospicjum.

6. „14 kropelek” akcja oddawania krwi przez pracowników i rodziców naszego przedszkola w ramach XIV Podlaskich Dni Rodziny.

7. Dzieci i rodzice aktywnie wzięli udział w konkursie „Domek dla kota” w ramach której rozstawiono domki dla zwierzaków na terenie miasta, co pozwoliło przetrwać im zimę.

8. Akcja zbierania książek dla oddziału dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

9. Udział dzieci w Akademii Aquafresh.

10. Rodzice i dzieci aktywnie uczestniczyli w akcji „Podaj łapę” – zbieranie karmy dla zwierząt w łomżyńskim schronisku „ Arka”.

11. Aktywny udział przedszkolaków w akcji „ Kubusiowi przyjaciele natury”.

 

III. Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym


1. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi na terenie Łomży, tj. PWSIiP, Wyższą Szkołą im. Jańskiego, w ramach której studenci maja możliwość odbycia praktyki zawodowej.

2. Kontynuacja współpracy ze szkołą językową AEEC – wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia taneczne dla grup młodszych;

3. Kontynuacja współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi w ramach której dzieci miały możliwość bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach na terenie parku, obcowania z eksponatami przyrodniczymi wypożyczanymi przez pracowników parku potrzebnymi do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych.

4. Współpraca z Zespołem Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących poprzez wsparcie i pomoc w organizacji festynu „Pupile Wety 2015”

5. Dzięki efektywnej współpracy z PUP w Łomży zatrudniliśmy dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi uzyskując w ten sposób oszczędności finansowe w budżecie przedszkola.

6. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną poprzez uczestnictwo dzieci w wycieczkach i zajęciach edukacyjnych.

7. Budowa sali koncertowej w ogrodzie przedszkolnym w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2015.

8. Nawiązanie współpracy z firmami Astra i Alpino poprzez zorganizowanie ciekawych szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli.

 

Łomża dnia 18.06.2016r.

 

 

 
Osiągnięcia Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2014/15

 

 1. Biorąc udział w licznych konkursach dzieci z PP nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2014/2015 zdobyły:

 1. Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „ Ja i moje talenty” organizowanym przez Kuźnię Talentów w Białymstoku dla 5-latka z grupy IV.

 2. Wyróżnienie dla grupy IV w konkursie plastycznym organizowanym przez hufiec ZHP na najpiękniejszą ozdobę choinkową na choinkę prze Urzędem Miejskim w Łomży.

 3. Udział dzieci z grupy IV w Mini Playback Show organizowanym przez TV Narew i Przedszkole Publiczne nr 8.

 4. Wyróżnienie dla dziecka 5-letniego z grupy IV w Festiwalu Piosenki Dziecięcej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 w Łomży.

 5. III miejsce przedszkolaków w III Łomżyńskiej Olimpiadzie Przedszkolnej organizowanej przez MOSiR Łomża.

 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie I Łomżyńskiego lokalnego Międzyprzedszkolnego Przeglądu Wierszy Wiosennych.

 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Majowe Strofki na najpiękniej wyrecytowany wiersz o wiośnie.

 8. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Zwierzakolubni” organizowanym przez serwis Buliba.pl. zdobycie nagrody rzeczowej „duży domek”

 9. Wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 W Łomży p.t ,, Między niebem a ziemią" dla grupy V.

 10. Zajęcie II miejsca w konkursie recytatorskim pod hasłem "Mój dom - moja rodzina" w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta".

 11. Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” w przedszkolu.

 

 1. Akcje charytatywne

 1. Zorganizowana przez nasze przedszkole akcja w ramach kolejnej edycji „Szlachetna Paczka” pozwoliła wybranej rodzinie godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia;

 2. Akcja zbierania nakrętek plastikowych prowadzona na rzecz niepełnosprawnych.

 3. 14 kropelek „ akcja oddawania krwi przez pracowników naszego przedszkola w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny, która okazała się wielkim sukcesem;

 4. Dzieci i rodzice aktywnie wzięli udział w konkursie Domek dla kota w ramach której rozstawiono domki dla zwierzaków na terenie miasta, co pozwoliło przetrwać im zimę;

 5. Akcja zbierania pustych tonerów „Wszystkie bystrzaki zbierają pustaki”.

 6. Zbiórka książek dla Oddziału dziecięcego Szpitala Wojewódzki w Łomży.

 

 1. Efekty realizacji programów

 1. Uzyskanie certyfikatu Ministra Edukacji Narodowej „ Przedszkole w ruchu „ za zaangażowanie w projekt „ Rok Szkoły w Ruchu „. Certyfikat ten jest ukoronowaniem szeregu działań i przedsięwzięć o charakterze sportowym, które realizujemy w naszym przedszkolu;

 2. Udział w realizacji przedsięwzięć w ramach „ XIII Podlaskich Dni Rodziny” ;

 3. Aktywny udział w programie „ Paczka przedszkolaka – Family Box „

 4. Udział w projekcie „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły „;

 5. Udział w programie „ Akademia Aquafresh „;

 6. Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

 7. Udział w akcji „Polska Biega”;

 8. Certyfikat uczestnictwa w programie „Dodaj język polski do ulubionych”

 9. Udział w projekcie ogólnopolskim „ Postaw Eko- dom „, warsztaty „ Eko – maluch „;

 10. W ramach programu „ Dzieciństwo bez próchnicy „ zakwalifikowanie do uczestnictwa w edukacji bezpośredniej na rok szkolny 2015/2016;

 11. Realizacja programów profilaktycznych :”Alkoholowi STOP”, „Zdrowe i wesołe przedszkolaki”, „„Oddychajmy czystym powietrzem”, na realizacje których pozyskaliśmy środki z Miasta Łomża w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej i z Ochrony Zdrowia.

 

 1. Współpraca z rodzicami

 1. Aktywny udział rodziców w wyżej wymienionych programach;

 2. Aktywny udział rodziców w rodzinnych konkursach plastycznych organizowanych przez nasze przedszkole typu Najzabawniejsza dynia, Najpiękniejsza palma wielkanocna, itp.;

 

 1. Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym

 

 1. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi na terenie Łomży, tj. PWSIiP, Wyższą Szkołą im. Jańskiego, w ramach której studenci maja możliwość odbycia praktyki zawodowej.

 2. Kontynuacja współpracy ze szkołą językową AEEC – wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych o język hiszpański i zajęcia taneczne dla grup młodszych;

 3. Kontynuacja współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi w ramach której dzieci miały możliwość bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach na terenie parku, uczestnictwa w wycieczce do Nadleśnictwa Krynki, obcowania z eksponatami przyrodniczymi wypożyczanymi przez pracowników parku potrzebnymi do przeprowadzenia zajęć w ramach programu;

 4. Współpraca z Urzędem Pracy w Białymstoku, w ramach którego odbyło się spotkanie w ramach dni otwartych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 5. Uczestnictwo w programie „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez fundację „Młodzieżowej Przedsiębiorczości.”

 6. Współpraca z Zespołem Szkół weterynaryjnych i Ogólnokształcących poprzez wsparcie i pomoc w organizacji festynu „Pupile Wety 2014”

 7. Dzięki efektywnej współpracy z PUP w Łomży zatrudniliśmy dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi uzyskując w ten sposób oszczędności finansowe w budżecie przedszkola;

 8. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną poprzez uczestnictwo dzieci w wycieczkach i zajęciach edukacyjnych .

 9. Budowa sali koncertowej w ogrodzie przedszkolnym w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2015.

 10. Nawiązanie współpracy z firmami Astra i Alpino poprzez zorganizowanie ciekawych szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli.

 11. Współpraca z Łomżyńskim Hospicjum poprzez zorganizowanie akcji zbierania zakrętek.

 

 

 

 
Osiągnięcia Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014

Biorąc udział w licznych konkursach dzieci z PP nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 zdobyły:
1. II miejsce dla 4 – latka w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Moje największe marzenie „ pod patronatem miesięcznika Bliżej przedszkola ( grupa wiekowa 3  -  4 latki );
2. III miejsce i wyróżnienie dla czworga dzieci  w IV powiatowym konkursie plastycznym „ Hanka Bielicka w oczach dzieci „ – kategoria przedszkola organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Hanki Bielickiej w Sławcu,;
3. Nagroda i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży z okazji obchodów 25 lecia tejże szkoły;
4. Wyróżnienie dla 1 dziecka za udział w  między przedszkolnym konkursie plastycznym „ Śmieszne minki „  organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży;
5. Wyróżnienie dla 5 dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Stroiki i ozdoby" organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Łomży;
6. Wyróżnienie dla 12 dzieci  za udział w między przedszkolnym  konkursie plastycznym „ Skrzydlate aniołki „ organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży;
7. IV miejsce w II Lekkoatletycznej Olimpiadzie Przedszkolaka na Stadionie Miejskim w Łomży;
8. Udział w Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanym przez MOSiR w Łomży w ramach III edycji programu Podwodne Przedszkole;
Do  osiągnięć zaliczamy zorganizowanie  14 konkursów w naszym przedszkolu przy współudziale rodziców.

Akcje charytatywne
1. Zorganizowana przez nasze przedszkole akcja w ramach kolejnej edycji „Szlachetna Paczka” pozwoliła wybranej rodzinie godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia;
2. Akcja zbierania nakrętek plastikowych prowadzona na rzecz Oli Wesołowskiej;
3. „ 14 kropelek „ akcja oddawania krwi przez pracowników naszego przedszkola w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny, która okazała się wielkim sukcesem;
4. Dzięki pomocy rodzicom systematycznie wspieramy materialnie i finansowo łomżyńskie schronisko dla zwierząt Arka;
5. Dzieci i rodzice aktywnie wzięli udział w konkursie Domek dla kota w ramach której rozstawiono domki dla zwierzaków na terenie miasta, co pozwoliło przetrwać im zimę;

Efekty  realizacji programów
1. Uzyskanie certyfikatu Ministra Edukacji Narodowej „ Przedszkole w ruchu „ za zaangażowanie w projekt „ Rok Szkoły w Ruchu". Certyfikat ten jest ukoronowaniem szeregu działań i przedsięwzięć o charakterze sportowym, które realizowaliśmy w tym roku w naszym przedszkolu;
2. Udział w realizacji przedsięwzięć w ramach „ XII Podlaskich Dni Rodziny” pod hasłem „ Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera"
3. Udział w projekcie "Poczytaj mi przyjacielu" organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów Młodzieżowych w Warszawie;
4. Aktywny udział w programie „ Paczka przedszkolaka – Family Box „
5. Udział w projekcie „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły ";
6. Udział w programie „ Akademia Aquafresh ";
7. Udział w programie „ Radosne Przedszkole ";
8. Udział w projekcie ogólnopolskim „ Postaw Eko- dom ", warsztaty „ Eko – maluch ";
9. W ramach programu „ Dzieciństwo bez próchnicy" zakwalifikowanie do uczestnictwa w edukacji bezpośredniej na rok szkolny 2014/2015;
10. Realizacja programów profilaktycznych :”Trzeźwość okiem przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół przedszkolaka”, na realizacje których pozyskaliśmy środki z  Miasta Łomża w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej i z Ochrony Zdrowia.

Współpraca z rodzicami
1. Aktywny udział rodziców w wyżej wymienionych programach;
2. Aktywny udział rodziców w rodzinnych konkursach plastycznych organizowanych przez nasze przedszkole typu Najzabawniejsza dynia, Najpiękniejsza palma wielkanocna, itp.;

Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
1. Kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi na terenie Łomży, tj. PWSIiP, Wyższą Szkołą im. Bogdana Jańskiego;
2. Kontynuacja współpracy ze szkołą językową AEEC – wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych o język hiszpański i zajęcia taneczne dla grup młodszych;
3. Kontynuacja współpracy z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi w ramach której dzieci miały możliwość bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach na terenie parku, uczestnictwa w wycieczce do Nadleśnictwa Krynki, obcowania z eksponatami przyrodniczymi wypożyczanymi przez pracowników parku  potrzebnymi do przeprowadzenia zajęć w ramach programu;
4. Pozyskaliśmy środki z PFRON-u dzięki czemu wyposażyliśmy stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej;
5. Dzięki efektywnej współpracy z PUP w Łomży zatrudniliśmy dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi uzyskując w ten sposób oszczędności finansowe w budżecie przedszkola;
6. W ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu „Przedszkole Przyjazne dzieciom niepełnosprawnym”, dzięki temu  dostosowaliśmy wejście główne do przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych i położyliśmy kostkę brukową.
Łomża dnia 08.09.2014r.

 
Osiągnięcia przedszkola w roku szkolnym 2012/2013

Biorąc udział w licznych konkursach dzieci z Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży w roku szkolnym 2012/2013 zdobyły:
1. I miejsce  w Konkursie Żołędziowym w kategorii przedszkole organizowanym przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
2. I miejsce w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej w Piątnicy;
3. III miejsce w konkursie recytatorskim O złotą różdżkę Dobrej Wróżki organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży;
4. II miejsce w konkursie plastycznym dla przedszkolaków Zimą baw się bezpiecznie - szczebel ogólnopolski;
5. Wyróżnienie w konkursie plastycznym Biblioteka moich marzeń - szczebel wojewódzki.

Akcje charytatywne:
1. Dzięki zaangażowaniu rodziców zorganizowana przez nasze przedszkole  akcja Szlachetna paczka pozwoliła wybranej rodzinie godnie spędzić święta Bożego Narodzenia;
2. Dzięki pomocy rodzicom systematycznie wspieramy materialnie i finansowo łomżyńskie schronisko dla zwierząt Arka;
3. Dzieci i rodzice aktywnie wzięli udział w konkursie Domek dla kota w ramach którego rozstawiono domki dla zwierzaków na terenie miasta, co pozwoliło przetrwać im zimę;
4. Zorganizowaliśmy festyn integrujący społeczność lokalną z przedszkolem;

Pozyskaliśmy środki
1. Z  Urzędu Marszałkowskiego i fundacji, Urzędu Miasta w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz patologii Społecznej” i z Ochrony Zdrowia  dzięki którym realizujemy programy  profilaktyczne i zdrowotne takie jak: „Zdrowy przedszkolak”, „Czyste powietrze wokół przedszkolaka”, „Trzeźwość okiem przedszkolaka”, „Qlturka czyli przedszkolaków spotkania z kulturą”, Mali strażnicy przyrody”.
2. Pozyskaliśmy środki z PFRON-u dzięki którym wyposażyliśmy stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej,
3. Pozyskaliśmy środki  z PFRON- u na modernizację wejścia do przedszkola w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami” w ramach projektu realizowanego przez nasze przedszkole „Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym”
4. Dzięki efektywnej  współpracy z PUP w Łomży  zatrudniliśmy dodatkowe osoby do obsługi dzieci zwiększając  komfort ich pobytu i lepsze bezpieczeństwo  co w efekcie przyczyniło się do oszczędności finansowych w budżecie przedszkola.
Efekty działań przedszkola integrujące i zachęcające rodzinę do współdziałania:
1.Aktywny udział rodziców w wyżej wymienionych programach profilaktycznych i zdrowotnych;
2.Aktywny udział rodziców w plastycznych konkursach rodzinnych na : Najpiękniejszą kartkę świąteczną, Walentynkowy upominek.
Współpraca z instytucjami:
1. Wzbogaciliśmy ofertę przedszkola nawiązując  współpracę z PWSIiP  w Łomży;
2. W ramach współpracy ze szkołą językową AEEC wzbogaciliśmy ofertę zajęć dodatkowych o język hiszpański i zajęcia taneczne dla grup młodszych.
3. Zintensyfikowanie współpracy z Łomżyńskim  Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi poprzez prowadzenie zajęć ekologicznych i udostępnianie eksponatów przyrodniczych;

 


infoza.net