Programy profilaktyczne
Programy profilaktyczne realizowane w 2015 roku.

"Oddychajmy czystym powietrzem" - program profilaktyczny

Cele:

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami.

 2. Pokazanie dzieciom możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego.

 3. Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów.

Harmonogram działań:

 

1.p.

Nazwa działania

Ilość działań

Termin (godz,dzień, miesiąc)

Liczba adresatów

Promocja programu w środowisku lokalnym i na stronie internetowej, wykonanie plakatów.

 

2

10.03.2015

Niezliczona ilość adresatów

2.

Rekrutacja uczestników programu

1

20-21.03 2015

90 osób

3.

Przeprowadzenie cyklu zajęć w grupach dzieci 5-6 letnich pod hasłem „Dym wokół nas”

 

3

14-15-16 04.2015

90 os.

4.

Czyste powietrze wokół nas” – konkurs plastyczny, projektowanie plakatu, technika dowolna

3

28.04.2015

90os.

5.

Dym nikotynowy na przystanku autobusowym”. Odgrywanie scenek dramowych, zajęcia w grupach.

3

15-16.05.2015

90 os.

6.

Dbamy o nasze zdrowie – konkurs recytatorski lokalny dla 5-6 latków zorganizowany z udziałem rodziców i innych przedszkoli.

1

28.05.2015

120 os.

7.

Oddychajmy czystym powietrzem”- promocja idei programu na festynie rodzinnym w przedszkolu z udziałem rodziców. Konkursy sportowe propagujące zdrowy styl życia

1

10.06. 2015

500 os.

8.

Uwaga bezbronni – ZAKAZ PALENIA!” – praca plastyczna. Wykonanie przez dzieci znaczków oraz rozmieszczenie ich w przedszkolu oraz szpitalu.

3

07-10.09. 2015

90 os.

9.

Ja wolę rower zamiast auta” – zawody sportowe na placu przedszkolnym, mające na celu pokazanie alternatywy dla aut, które zanieczyszczają powietrze.

3

18.09.2015

90 os.

10.

Spacer do parku- pogadanka nt. wpływu świeżego powietrza na nasze zdrowie i oddziaływań człowieka na środowisko. Zabawy na świeżym powietrzu – puszczanie baniek mydlanych.

3

 

02-12.10.2015

 

90 os.

11.

Wdycham i wydycham czyste powietrze – zabawy logopedyczne ze słomką i piórkiem

3

15-23.10.2015

90 os.

12.

DYM - wróg czystego powietrza” – konkurs plastyczny. Zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie określenia różnych rodzajów dymu.

 

1

 

10.11.2015

 

90 os.

13.

Palacz czynny – palacz bierny- rozmowy kierowane z dziećmi na podstawie wysłuchanego opowiadania A. Jęsiak „O smutnym i wesołym dniu”

3

16-20.11. 2015

90 os.

14.

Omawianie historyjki obrazkowej – ukazanie jak unikać osób palących i jak asertywnie odmawiać w przebywaniu we wspólnym pomieszczeniu z osobą która pali

3

23.11.

2015

90 os.

15.

Zajęcia plastyczne na temat historyjki obrazkowej

3

27.11.2015

90os.

16.

Zakończenie i ewaluacja programu

1

10.12. 2015

90 os.

Zakładane rezultaty:

 

 1. Dzieci potrafią efektywnie gospodarować swoim wolnym czasem.

 2. Uczą się wrażliwości artystycznej i estetycznej.

 3. Znają szkodliwy wpływ dymu papierosowego na zdrowie.

 4. Spożywają zdrowe produkty.

 5. Dbają o porządek wokół siebie i ruch na świeżym powietrzu.

 
Programy profilaktyczne realizowane w 2014 roku.

„ Świat bez nałogów okiem przedszkolaka – program profilaktyczny’’

Cele:
1. Aktywne uczestnictwo w działaniach, które promują zdrowy styl życia ( festyn, prelekcje, zajęcia dydaktyczne, konkursy plastyczne.);
2. Nabycie umiejętności efektywnego (ciekawego i twórczego) gospodarowania swoim wolnym czasem;
3. Poznanie szkodliwości wpływu dymu papierosowego na zdrowie, a co za tym idzie kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom nim wywołanym (zajęcia dydaktyczne, pogadanki, eksperymenty);
4. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń (scenki sytuacyjne i dramowe, historyjki obrazkowe).

Opis kolejnych działań:
1. Przeprowadzono promocję programu w środowisku lokalnym i na stronie internetowej przedszkola w dnia 20-25 marca 2014r.
2. Przeprowadzono rekrutację uczestników programu w dniach 26-28 marca 2014r..
3. Przeprowadzono cykl zajęć w grupach dzieci 5 – 6 letnich pod  hasłem „ Zdrowe powietrze, zdrowe dzieci „.w dniach 25-30 maj 2014r.
4. Przeprowadzono 31 maja 2014r -– pogadankę propagującą zdrowy styl życia pt. „Dzień bez papierosa”
5 Przeprowadzono promocję idei programu Mamo, Tato nie pal przy mnie –na festynie rodzinnym w przedszkolu z udziałem rodziców. Konkursy sportowe propagujące zdrowy styl życia. W dniu 12.06.2014r.
6. Przeprowadzono zabawy badawcze i eksperymenty na temat Co wiesz o szkodliwości dymu ? – w dniach 03-10 październik 2014r.
7. Przeprowadzono – konkurs plastyczny „ Świat bez papierosów i alkoholu „ w dniu 17 września 2014r.
8. Przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem historyjki obrazkowej w grupach dzieci 5 – 6 letnich „Czyste powietrze a nasze zdrowie” – w dniach 2-6 październik 2013r.
9. Przedstawiono scenki sytuacyjne i dramowe  w grupach dzieci 5-6 letnich.  na temat „Bronimy się przed dymem” – 15,16,17 października 2014r.
10. Zorganizowano konkurs rodzinny pt.”Smolik” - wykonanie pacynek z odpadów ekologicznych – w dniu 30 października 2014r.
11. Przeprowadzono rozmowy kierowane z dziećmi na temat Palacz czynny – palacz bierny na podstawie   wysłuchanego  opowiadania A. Jęsiak O smutnym i wesołym dniu w dniu 10-12 listopad 2014r.
12. Zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny na temat Nie! Dla alkoholu – technika dowolna podsumowujący program profilaktyczny. Wystawa prac  w dniu 26 listopada 2014r.
13. Przeprowadzono konkurs recytatorski pod hasłem „Dbamy o nasze zdrowie” dnia 05.12.2104r.
14. Przeprowadzono ewaluację  programu i sporządzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe w dniu 10 grudnia 2014r.

Rezultaty:
1. Wzbogacona wiedza w zakresie szkodliwości palenia poprzez udział w zajęciach profilaktycznych
2. Integracja rodziny z przedszkolem
3. Prace plastyczne beneficjentów, zdobyte przez nich nagrody, dyplomy

 
Programy profilaktyczne realizowane w 2013 roku

„ Zdrowe powietrze, zdrowe dzieci – program profilaktyczny’’

Cele programu:
1. Aktywne uczestnictwo w działaniach, które promują zdrowy styl życia ( festyn, prelekcje, zajęcia dydaktyczne, konkursy plastyczne.);
2. Nabycie umiejętności efektywnego (ciekawego i twórczego) gospodarowania swoim wolnym czasem;
3. Poznanie szkodliwości wpływu dymu papierosowego na zdrowie, a co za tym idzie kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom nim wywołanym (zajęcia dydaktyczne, pogadanki, eksperymenty);
4. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń (scenki sytuacyjne i dramowe, historyjki obrazkowe).
5. Udział dzieci w różnego rodzaju działaniach, aby mogły wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, zdobywając przy tym nowe doświadczenia, stwarzanie okazji aby twórczość plastyczną mogły zaprezentować na szerszym forum, niż grupa przedszkolna.

Opis kolejnych działań:
1. Przeprowadzono promocję programu w środowisku lokalnym i na stronie internetowej przedszkola w dnia 15-20 maj 2013r.
2. Przeprowadzono rekrutację uczestników programu w dniach 21-22 maj 2013r..
3. Przeprowadzono cykl zajęć w grupach dzieci 5 – 6 letnich pod  hasłem „ Zdrowe powietrze, zdrowe dzieci „.w dniach 25-30 maj 2013r.
4. Przeprowadzono 31 maja -– pogadankę propagującą zdrowy styl życia pt. „Dzień bez papierosa”
5 Przeprowadzono promocję idei programu Mamo, Tato nie pal przy mnie –na festynie rodzinnym w przedszkolu z udziałem rodziców. Konkursy sportowe propagujące zdrowy styl życia. W dniu
6. Przeprowadzono zabawy badawcze i eksperymenty na temat Co wiesz o szkodliwości dymu ? – w dniach 03-10 październik 2013r.
7. Przeprowadzono – konkurs plastyczny „ Dbajmy o czyste powietrze „ w dniu 17 września 2013r.
8. Przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem historyjki obrazkowej w grupach dzieci 5 – 6 letnich .Czyste powietrze a nasze zdrowie – w dniach 2,3,4 październik 2013r.
9. Przedstawiono scenki sytuacyjne i dramowe  w grupach dzieci 5-6 letnich.  na temat „Bronimy się przed dymem” – 15,16,17 października 2013r.
10. Zorganizowano konkurs rodzinny Pt. Dymoludek - wykonanie kukiełki z odpadów ekologicznych – w dniu 25 października 2013r.
11. Przeprowadzono rozmowy kierowane z dziećmi na temat Palacz czynny – palacz bierny na podstawie   wysłuchanego  opowiadania A. Jęsiak O smutnym i wesołym dniu w dniu 28,29,30 października 2013r.
12. Zorganizowano i przeprowadzono konkurs na temat Palenie szkodzi zdrowiu – technika dowolna podsumowujący program profilaktyczny. Wystawa prac  w dniu 05 grudnia 2013r.
13. Przeprowadzono ewaluację  programu i sporządzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe w dniu 12 grudnia 2013r.

Rezultaty:
1. Wzbogacona wiedza w zakresie szkodliwości palenia poprzez udział w zajęciach profilaktycznych
2. Integracja rodziny z przedszkolem
3. Prace plastyczne beneficjentów, zdobyte przez nich nagrody, dyplomy

 
Programy profilaktyczne realizowane w 2012 roku.

„ Czyste powietrze wokół przedszkolaka’’

Cele zadania:
1.Promowanie zdrowego stylu życia.
2.Pokazanie dzieciom możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego.
3.Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów .
4.Zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia.
5.Zwiększenie świadomości rodziców  na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce tytoniowej
6.Kształtowanie wśród dzieci świadomości o szkodliwości uzależnień.

Opis kolejnych działań:
1.Przeprowadzono promocję programu w środowisku przedszkolnym i na stronie internetowej, a także wśród uczestników festynu rodzinnego.
2.Przeprowadzono cykl zajęć pod hasłem: „czyste powietrze wokół nas” kończące się konkursem plastycznym pod tym samym hasłem.
3.Przeprowadzono pogadanki z dziećmi na temat: prowadzenia zdrowego trybu życia, wpływu świeżego powietrza  na nasze zdrowie i oddziaływań człowieka na środowisko.
4.Promocja projektu „Mamo, tato nie pal przy mnie” na Przedszkolnym Festynie rodzinnym. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, rozwieszenie plakatów,  konkursy propagujące zdrowy styl życia z udziałem rodziców.
5.Omówiono z dziećmi historyjki obrazkowe na temat jak unika osób palących i miejsc odwiedzanych przez palaczy jak również przeprowadzono zajęcia edukacyjne na w/w temat.
6.Przeprowadzenie zajęć dramowych pod nazwą: „Dym nikotynowy na przystanku autobusowym”
7.Przeprowadzono konkursy plastyczne podsumowujące tematykę programu:
-”Tu nie pal” – rodzinny konkurs plastyczny na projekt znaczka.
- „Szkodliwy dym nikotynowy” – praca techniczna z użyciem gazet  mająca na celu ukazanie szkodliwego działania dymu papierosowego na zdrowie człowieka- praca w grupach
- Trujące dymy- konkurs plastyczny

Rezultaty:
1. Wzbogacona wiedza w zakresie szkodliwości palenia poprzez udział w zajęciach profilaktycznych
2. Integracja rodziny z przedszkolem
3. Prace plastyczne beneficjentów, zdobyte przez nich nagrody, dyplomy

 
JESTEM BEZPIECZNY

Program profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci 3 -letnich realizowany w roku szkolnym 2013/14

Cele programu:
● Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
•Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpoznawać niebezpieczeństwa, przewidywać ich skutki w sytuacji zagrożenia.
•Ustalenie zasad zachowań sprzyjających bezpieczeństwu – „Kodeks grupowy” i wdrażanie do przestrzegania go.
•Ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.
•Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.
•Przygotowanie dzieci do samopomocy w sytuacjach problemowych.
•Poznanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
● Dostarczenie dzieciom przeżyć przez zastosowanie metod aktywizujących, pozwalających zrozumieć takie pojęcia, jak: bezpieczeństwo, ostrożność.
•Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
● Zintegrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym

Oczekiwania po realizacji programu:
Dzieci:
● Wiedzą, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie mogą otrzymać pomoc, umieją o nią prosić.
● Wiedzą, że w ich otoczeniu są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc.
● Orientują się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
● Znają zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt, roślin i unikają tych zagrożeń.
● Wiedzą, że nie mogą samodzielnie zażywać lekarstw i używać środków chemicznych(np. środków czystości).
● Próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; mają rozeznanie, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie.
•Starają się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbują przewidzieć, co się może zdarzyć
•Rozumieją potrzebę zachowania ostrożności na placu zabaw i w Sali
•Zachowują ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
•Znają i nie narażają się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody
● Rodzic współpracuje z przedszkolem, zna cele i zadania programu

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe i niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło je w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.
Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć wiedzę i doświadczenie. Dlatego też, obowiązkiem osoby dorosłej jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w warunkach bezpieczeństwa i zdrowia. Niniejszy program profilaktyczny ma właśnie za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań. Jego celem jest odpowiednio wczesne uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jego treści zostały opracowane i podzielone uwzględniając następujące obszary zagrożeń, w jakich mogą się znaleźć dzieci:
1.Bezpieczny w przedszkolu.
2.Bezpieczny na drodze.
3.Bezpieczny zimą.
4.Bezpieczny w domu.
5.Bezpieczny na wakacjach.
Ponadto treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo. Jest on przeznaczony dla dzieci 3 letnich.
Zakres tematyczny programu jest zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. Odnosi się do obszaru 6– „Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych” i do obszaru 10 _”Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych” – p.3, zawartego w programie wychowania przedszkolnego B. Bilewicz – Kuźni i T. Parczewskiej pt:” Ku dziecku”. Obszary te zawierają cele szczegółowe, czyli umiejętności dzieci, które opanują i zdobędą w wyniku planowanych działań wychowawczo – dydaktycznych w tym obszarze tematycznym, a mianowicie:
- wiedzę na temat odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia;
- orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach;
- wiedzę na temat zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin, zwierząt i unikania ich;
- samodzielne i bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu;
- rozeznanie, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie;
- zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń technicznych.
Realizacja programu jest możliwa w każdych warunkach, na zajęciach grupowych i indywidualnych.

Harmonogram programu:

ZADANIE

CEL ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

 

BEZPIECZNY W PRZEDSZKOLU

- ostrożne i uważne poruszanie się w sali zabaw i innych pomieszczeniach przedszkola,

- zapoznanie z zagrożeniami na terenie przedszkola;

- bezpieczne korzystanie ze sprzętu na placu zabaw i zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem;

- ustalenie zasad zachowania sprzyjających bezpieczeństwu (kodeks grupy) i przestrzeganie ich

Tematyka kompleksowa: ”Przyjaciół poznać czas – przedszkole wita nas”

 

wrzesień

 

BEZPIECZNY NA DRODZE

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

- bezpieczne poruszanie się podczas wycieczek i spacerów (parami, w zwartej grupie)

- umiejętność wyrażania zdobytej wiedzy w formie plastycznej

- poznanie charakteru pracy policjanta, kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy

Tematyka kompleksowa: ”Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!”

 

Na skrzyżowaniu” – wycieczka

Kolorowe znaki” – konkurs plastyczny

 

Spotkanie z policjantem.

 

pażdziernik

 

BEZPIECZNY

ZIMĄ

- uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwych zabaw zimą na śniegu i lodzie

- doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy

Tematyka kompleksowa: ”Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”…

Bezpieczne – niebezpieczne” – quiz

Codzienny pobyt na świeżym powietrzu

 

styczeń

 

BEZPIECZNY W DOMU

- budowanie ograniczonego zaufania do osób obcych, zachowanie ostrożności w różnych miejscach i sytuacjach

- przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci

- uwrażliwianie na niebezpieczeństwa wynikające z zabaw ogniem

- poznanie charakteru pracy strażaka, możliwość bezpośredniego kontaktu

O siedmiu koźlątkach” – teatrzyk kukiełkowy

 

 

Niebezpieczny pstryk” – film edukacyjny

 

 

 

Dzielni strażacy” – spotkanie ze strażakiem

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

BEZPIECZNY NA WAKACJACH

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych: góry, morze, rzeka, wieś.

- umiejętność wyrażania wiedzy w formie plastycznej

Tematyka kompleksowa:„Bezpieczne wakacje”

 

 

Bezpieczne wakacje” – konkurs plastyczny

 

czerwiec

 

 
,,Żyj w zgodzie z Naturą 2000”

program innowacyjny edukacji ekologiczno – przyrodniczej dla dzieci 5-letnich.

Cele szczegółowe:
1. Potrafi wymienić nazwy zwierząt chronionych.
2. Wie, co oznacza pojęcie Natura 2000.
3. Dokarmia zwierzęta zimą – ptaki i dziki.
4. Segreguje śmieci, zostawia po sobie porządek w lecie.
5. Hoduje rośliny, stwarza im odpowiednie warunki do wzrostu.
6. Obserwuje przyrodę wokół siebie.

Przewidywane efekty:
Każde dziecko w grupie będzie małym badaczem przyrody, będzie brało udział w działaniach na rzecz ochrony roślin i zwierząt. Zdobędzie najważniejsze informacje na temat obszarów Natura 2000.
Zajęcia z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej wpłyną na integrację grupy poprzez  podejmowanie wspólnych działań. Dostarczą wiele radości i nowych doświadczeń. Pogłębią więź łączącą człowieka z przyrodą. Wpłyną pozytywnie na rozwój emocjonalny dziecka: uwrażliwią na piękno świata roślin i zwierząt.

 

Działania prowadzone w ramach innowacji

Miesiąc

 1. Zapoznanie rodziców z celami, założeniami i harmonogramem wprowadzonej innowacji.

 1. Wycieczka na Wzgórze Królowej Bony – oglądanie meandrującej Narwi - zapoznanie z pojęciem Natura 2000. Poznanie terenów należących do programu Natura 2000. Przybliżenie dzieciom mieszkańców rzeki (ryby, bobry).

wrzesień

 1. Wycieczka do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – kroczenie ścieżkami edukacyjnymi. Rysowanie kredkami w plenerze: ,,Leśne ptaki”.

 1. Ogłoszenie rodzinnego konkursu pt. ,,Leśne ptaki” – wykonanie dowolną techniką, praca przestrzenna. Wystawa prac. Zorganizowanie tygodnia w kolorach jesieni – w określone dni ubieramy się na określony kolor (brązowy, żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy).

październik

 1. Zbieranie żołędzi dla dzików – akcja przedszkolna we współpracy z ŁPKDN.

 1. Malowanie farbami drewnianych ptaków. Wystawa prac.

listopad

 1. Zakładanie karmników i dokarmianie ptaków. Spotkanie z leśnikiem.

 1. Bóbr w Naturze 2000 - ,,żywe lekcje” prowadzone przez pracownika ŁPKDN. Czyje to tropy? – zajęcia w terenie, rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu.

grudzień

 1. Tworzenie albumu ptaków – wklejanie zdjęć, ilustracji z gazet.

 1. Quiz - ,,Ptaki Natury 2000”. Rozdanie nagród połączone z wykonaniem masek wybranych ptaków.

styczeń

 1. Wykonanie plakatów nt. ,,Jak możemy chronić środowisko? Wystawa prac.

 1. Zapoznanie z pojęciem ,,pomnik przyrody” na podstawie prezentacji multimedialnej. Praca plastyczna – przestrzenna: wykonanie alei drzew jako przykładu pomnika przyrody na obszarze Natura 2000.

luty

 1. Wycieczka do ŁPDN – wiosenne wędrówki żab. Pomoc w przenoszeniu żab przez jezdnię.

 1. Zakładanie w Sali zielonego ogródka: sianie rzeżuchy, sadzenie cebuli, sianie owsa.

marzec

 1. Sprzątanie terenów Natury 2000 z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Segregowanie śmieci.

 1. Zapoznanie z pojęciem: ptaki chronione na podstawie dzięcioła, bociana czarnego i bociana białego – zajęcia z pracownikiem ŁPKDN.

kwiecień

 1. Przygotowanie przedstawienia pt. ,,Natura 2000 – naturą przedszkolaka”. Tworzenie kostiumów, scenografii, gromadzenie rekwizytów.

 2. Sowa i dzięcioł - ich rola w leśnym ekosystemie.

maj

 1. Co daje nam przyroda? Co możemy dać przyrodzie? – burza mózgów.

 2. Zielone podsumowanie programu na świeżym powietrzu: wspólne zdjęcie uczestników, wręczenie dyplomów, oglądanie zdjęć dokumentujących całoroczną pracę.

czerwiec

 
Z DZIEĆMI O PRAWACH DZIECKA

program profilaktyczno - wychowawczy dla dzieci 5-6 letnich realizowany w roku przedszkolnym 2013/14

Program ten jest właśnie propozycją realizowania treści, przybliżających poznanie dzieciom przysługujących im praw, a co za tym idzie znajomość, zrozumienie i świadome postępowanie. Jest on przeznaczony dla dzieci 5 – 6 letnich.

Zakres tematyczny programu jest zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. Odnosi się do obszaru 15 – „Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne”;p.5, zawartego w programie wychowania przedszkolnego B. Bilewicz – Kuźni i T. Parczewskiej pt:” Ku dziecku”. Blok ten zawiera cele szczegółowe, czyli umiejętności dzieci, które opanują i zdobędą w wyniku planowanych działań wychowawczo – dydaktycznych w tym obszarze tematycznym, a mianowicie:

- aktywne uczestnictwo w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości;

- wyrażanie swoich emocji werbalnie i niewerbalnie;

- nazywanie emocji (radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie);

- panowanie nad swoimi emocjami;

- określanie swojego samopoczucia;

- zwracanie się do innych dzieci po imieniu;

- słuchanie wypowiedzi innych;

- proponowanie własnych pomysłów innym;

- odróżnianie dobra od zła;

- podawanie przykładów dobrego i złego zachowania.

Realizacja programu jest możliwa w każdych warunkach, na zajęciach grupowych i indywidualnych, które mają na celu budzenie świadomości o prawach dziecka.

 

 
Programy realizowane w 2011 roku

 

CHCĘ ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DLA DZIECI 5-6 LETNICH

Cele zadania:

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami .

 2. Pokazanie dzieciom możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego.

 3. Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów

Opis kolejnych działań:

 1. Promocja programu w środowisku lokalnym i na stronie internetowej, wykonanie plakatów

 2. Rekrutacja uczestników programu

 3. Świat bez papierosów – wykonanie przez dzieci plakatów.

 4. Promocja projektu „Chcę oddychać czystym powietrzem” na Przedszkolnym Festynie rodzinnym. Rozwieszenie plakatów, konkursy propagujące zdrowy styl życia z udziałem rodziców i pracowników z sanepidu.

 5. Czyste środowisko - pogadanka na temat wpływu świeżego powietrza na nasze zdrowie i oddziaływań człowieka na środowisko.

 6. Smolik- wykonanie pacynek – z dostępnych materiałów (gazety, butelki, PET, włóczka, modelina, patyki, itp.) przedstawiających ludzi palących papierosy.

 7. Omawianie historyjki obrazkowej – ukazanie jak unikać osób palących i miejsc odwiedzanych przez palaczy.

 8. Szkodliwy dym nikotynowy – praca techniczna z użyciem gazet mająca na celu ukazanie szkodliwego dymu papierosowego na zdrowie człowieka- praca w grupach.

 9. Dym nikotynowy na przystanku autobusowym”. Odgrywanie scenek dramowych zajęcia w grupach.

 10. Dym wokół nas - konkurs plastyczny. Zwiększenie wiedzy dzieci w

  zakresie określenia rożnych rodzajów dymu.
 1. Konkurs recytatorski - „ Dbamy o nasze zdrowie” jako podsumowanie programu profilaktycznego dla 5-6 latków.

 2. Konkurs plastyczny – rodzinny na temat „Chcę oddychać czystym powietrzem”

Zakładane rezultaty:

 1. Dziecko potrafi efektywnie gospodarować swoim wolnym czasem.

 2. Uczy się wrażliwości artystycznej i estetycznej.

 3. Zna szkodliwy wpływ dymu papierosowego na zdrowie.

 4. Spożywa zdrowe produkty.

 5. Dba o przebywanie i ruch na świeżym powietrzu.

 
Programy realizowane w 2010 roku

TRZEŹWYM OKIEM” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH

 

Cel zadania:

 1. Kształtowanie wśród dzieci świadomości o szkodliwości nadużywania alkoholu

 2. Pokazanie dzieciom i rodzicom twórczego spędzania czasu wolnego
 3. Promowanie zdrowego stylu życia
 4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom ze środowisk zagrożonych patologią.

 

Opis kolejnych działań:

 1. Akcja promocyjna w środowisku lokalnym
 2. Rekrutacja uczestników programu
 3. Festyn rodzinny "Sport przeciwko uzależnieniom od alkoholu"
 4. Konkurs literacki "Formy przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu"
 5. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu literackiego. Podziękowania i nagrody
 6. Konkurs recytatorski "Żyjemy zdrowo"
 7. "Nie. Dziękuję" - przeprowadzenie cyklu zajęć w grupach 5-6-latków
 8. Zorganizowanie gazetki ściennej na korytarzu nawiązującej do tematyki programu
 9. Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat "Świat bez alkoholu"
 10. Podsumowanie programu, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Zakładane rezultaty

 1. Dziecko uczy się być asertywnym
 2. Zna szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie
 3. Wie, jak w korzystny sposób można spędzić wolny czas z rodziną
 4. Odczuwa radość i satysfakcję z efektów swojej pracy
 5. Dba o przebywanie i ruch na świeżym powietrzu

 

 
Programy realizowane w 2009 roku

Trzeźwy świat dziecka

Program profilaktyczny dla dzieci 5-6letnich

Cel zadania

 1. Dostarczenie dzieciom podstawowych informacji na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm człowieka.
 1. Uwrażliwienie na szkodliwość spożywania alkoholu.
 2. Dostrzeganie i właściwe rozumienie problemu alkoholowego np.w rodzinie.
 3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami.
 4. Pokazanie rodzicom możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi – wzmacnianie więzi rodzinnych.

Opis kolejnych działań

 1. Akcja promocyjna w środowisku lokalnym.

 2. Rekrutacja uczestników programu.

 3. Zorganizowanie kącika dla rodziców o tematyce antyalkoholowej.

 4. Dzień zabawy i uśmiechu – impreza rodzinna propagująca zdrowy styl życia i wychowanie w trzeźwości, gry i zabawy sportowe dla dzieci i ich rodziców.

 5. Przeprowadzenie cyklu zajęć w grupach 5-6-letnich na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

 6. Patrzymy trzeźwo na świat – zajęcia otwarte dla rodziców.

 7. Bajkowe spotkania – włączenie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zachęcenie rodziców do aktywnego i efektywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi.

 8. Trzeźwy świat dziecka” – konkurs plastyczny dla dzieci dzieci 5-6-letnich.

 1. Podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród.

10.„ Radosne święta bez alkoholu” – przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci 5-letnich dla wszystkich przedszkolaków oraz rodziców kończące program profilaktyczny.

 

Zakładane rezultaty

 1. Dzieci wiedzą, co to jest alkohol i jakie są skutki jego nadmiernego spożywania.

 2. Znają szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie człowieka.

 3. Dzieci potrafią efektywnie gospodarować swoim wolnym czasem.

 4. Odczuwają radość i satysfakcję z efektów swojej pracy.

 5. Spożywają zdrowe produkty.

 6. Dbają o przebywanie i ruch na świeżym powietrzu.

 


infoza.net