Kółko Plastyczne
,,Zabawa kolorami" (13.03.2017)

 

„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej" dzieci 4-letnie z gr VII uczestniczą w warsztatach plastycznych „Tęcza".
Zajęcia plastyczne rozwijają umiejętność pracy zespołowej, twórczego myślenia, działań innowacyjnych, a także przedsiębiorczości. Poprzez nie dziecko staje się zdolne do wykonywania wyboru, umie jego uzasadnić, rozwija w sobie sprawność odkrywania i samodzielnej nauki.
Podczas jednego z zajęć dzieci malowały farbami plakatowymi. Zajęcie to miało na celu kształcenie umiejętności mieszania i wyszukiwania barw.
Zajęcia prowadzone są cztery razy w tygodniu.

 
Zajęcia plastyczne Tęcza;19.03.2017

 

„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzieci z grupy VIII mają okazję uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z zakresu plastyki w ramach realizacji projektu " Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej ". Celem tych zajęć jest m. in.pobudzanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci, odkrywanie nowych technik plastycznych, umacnianie przez dzieci poczucia własnej wartości, samodzielności, pracy zespołowej, itd.
Plastyka jest jedną z najczęściej wykorzystywanych aktywności dziecka w przedszkolu. Zajęcia prowadzone są z całą grupą, we wtorki. Dzieci na zajęciach są zaangażowane, tryskają pomysłami, o czym świadczą zdjęcia.

 
18.05.2016r. Afryka- malowanie twarzy

Maj był miesiącem w którym poznawaliśmy  tradycje  kultury afrykańskiej. Żeby poznać bliżej ten daleki kontynent wykonywaliśmy różne przedmioty kojarzące się z tym miejscem, jak również malowaliśmy twarze. Pierwszą osobę pomalowała Pani przedszkolanka, ale dzieci szybko przejęły inicjatywę i samodzielnie robiły sobie makijaże. Eekty naszej pracy były...bardzo zadawalające.

Więcej…
 
KOŁO PLASTYCZNE ,,PLASTUŚ"

Dzieci czteroletnie z Naszego przedszkola swoje zdolności, kreatywność i postawę twórczą mogą rozwijać na zajęciach koła plastycznego ,,Plastuś".
Na jednym z zajęć dzieci poznały gatunek ptaka egzotycznego: pawia, którego miały za zadanie pokolorować.

Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:
- rozwijanie dziecięcych talentów
- lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
- budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową
- uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych

Więcej…
 
13. 04. 2016r. „ Kolorowy motyl”- malowanie

Nie mogąc się już doczekać pięknej, słonecznej i kolorwej pogody na zajęciach w tym tygodniu malowaliśmy sylwety motyli, starając się odtworzyć symetrię motyla. Następnie wspólnie stwierdziliśmy że pokolorujemy go pastelami i farbami akwarelowymi. Efekty naszej pracy widać na zamieszczonych zdjęciach.

Więcej…
 
Kółko plastyczne „Jesteśmy malarzami”

Kółko plastyczne „Jesteśmy malarzami” jest wyrazem zainteresowania i troski  o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania  i wykorzystać własne możliwości.
Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

 


infoza.net