Program „MALUCH+” 2020

Program „MALUCH+” 2020

Na podstawie umowy nr Moduł 1b/1/2020 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Miastem Łomża.

Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie, w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na utworzenie Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży przy ulicy Hugona Kołłątaja 8 w wysokości 636 600. Dofinansowanie zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne w kwocie 416000 i wydatki bieżące – 209 000.

W istniejącym Przedszkolu Publicznym nr 14 w Łomży zostanie zaadaptowana jedna sala na żłobek, w której zostanie utworzone 25 miejsc dla dzieci poniżej 3 roku życia. Jest to inwestycja polegająca na dostosowaniu sali na parterze budynku dla potrzeb żłobka. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane nas tepujące roboty:

  1. Utwardzenie trenu dojścia do bocznego wejścia żłobka.
  2. Wykonanie projektu nowego zadaszenia wejścia głównego do budynku. Rozebranie istniejącego metalowego zadaszenia, pokrycie szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem. Wykonanie zadaszenia do wejścia bocznego i ewakuacyjnego żłobka.
  3. Dostosowanie sali zabaw na parterze budynku, szatni i łazienki dla potrzeb żłobka.
  4. Wygrodzenie części placu zabawa dla dzieci ze żłobka. Częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego terenu przedszkola dla potrzeb żłobka.
  5. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci ze żłobka (propozycja zabawek i urządzeń placu zabaw wraz z bezpieczna nawierzchnią).

Natomiast w ramach wydatków bieżących zostanie zakupione wyposażenie do pomieszczeń żłobka oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Od czerwca 2020 rozpoczął się remont podpiwniczenia budynku przedszkola, w którym zostanie zaadaptowane pomieszczenie na szatnię i łazienkę żłobka. Od miesiąca lipca zacznie się remont przyszłej sali żłobkowej, która będzie się mieścić na parterze budynku przedszkola.