cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

“Piękna nasza ziemia łomżyńska”

W ramach programu “Dziecko wie,kiedy mówić NIE!” – wybraliśmy się na wycieczkę, na bulwary, w okolice naszej rzeki, aby obserwować bogatą florę i faunę oraz podziwiać okolice doliny Narwi.