cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Program profilaktyczny “Swoje prawa mam i dobrze je znam”

Program „Swoje prawa mam i dobrze je znam” jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach programu wzmacniania działań obywatelskich : „w różnorodności siła”. Okres jego realizacji to 27.08 – 19.10.2018. Swoim zasięgiem obejmuje dzieci 5-6 letnie uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży oraz ich rodziców, opiekunów, rodzeństwa, jak i społeczności lokalnych.

Jest on propozycją realizowania treści przybliżających dzieciom przysługujące im prawa, a co za tym idzie znajomość, zrozumienie i świadome postępowania.