cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Czternastkowe wierszowanie

CZTERNASTKOWE   WIERSZOWANIE – rodzinny przegląd autorskich wierszy

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży zaprasza wszystkie 5 i 6 – latki

wraz   z rodzicami/opiekunami do udziału w przeglądzie poetyckim

,,Biało – czerwoni to My”.

Przegląd zorganizowany na 100 – lecie obchodów  odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jego celem jest promowanie dziecięcej twórczości poetyckiej. Zachęcanie do rodzinnego wierszowania. Przybliżenie tematyki niepodległościowej.

Warunki uczestnictwa:

  1. Na przegląd należy nadesłać w formie elektronicznej wiersz 4-zwrotkowy, rymowany. Utwór ma zawierać 4 z 8 poniższych wyrazów (forma wyrazów może być zmieniona):

Polska, biały, czerwony, sto, ojczyzna, Polak, niepodległość, odwaga

oraz zaprezentować swój wiersz samodzielnie lub wspólnie z rodzicem/opiekunem podczas uroczystego wręczenia nagród na scenie koncertowej przy Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Łomży w dniu 25 kwietnia 2019r.o godz. 10:00.

  1. Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz. Wiersze wysyłamy na adres: beata105@gazeta.pl z dopiskiem ,,Czternastkowe wierszowanie”. Wiersz opisujemy: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna z którym tworzony był utwór, wiek dziecka, nazwa przedszkola do którego dziecko uczę Zgłoszeń uczestników  do Organizatora dokonują wyłącznie nauczyciele z przedszkola/szkoły
  2. Prace przesyłamy do 5 kwietnia 2019r.
  3. Prace przesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
  4. Wiersze przechodzą na własność organizatora, który wykorzysta je do wydania tomiku wierszy.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  6. Udział w przeglądzie oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu. Jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach promocyjnych oraz publikację ich wizerunku na potrzeby przeglą

UWAGA!!!

Ponadto każdy uczestnik może dołączyć do wiersza pracę plastyczną o tematyce niepodległościowej (format i technika dowolna, zdjęcie pracy należy przesłać na maila        wraz z wierszem).

Najciekawsza praca będzie nagrodzona i stanowiła okładkę tomiku wierszy wydanego z okazji Czternastkowego Wierszowania.