cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 04.03.2019 r.

do 11.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 04.02.2019 r.
do 11.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.03.2019 r.
do 22.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 12.02.2019 r.
do 20.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych. do 28.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 25.02.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  29.03.2019 r.

do godz. 12.00

26.02.2019 r.
do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 04.04.2019 r.
w godzinach pracy przedszkola
do 28.02.2019 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych. 05.04.2019 r.

do godz. 12.00

01.03.2019 r.
do godz. 12.00
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 03.06.2019 r.
Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 03.06.2019 r.

do 10.06.2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.  

do 13.06.2019 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i  niezakwalifikowanych.  14.06.2019 r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 19.06.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

21.06.2019 r.

do godz. 13.00