cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Informacje dotyczące wyników rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na rok szkolny 2019/2020 zostało zakwalifikowanych 71 dzieci, a niezakwalifikowanych 5. Jedno dziecko przesunięte do innej placówki. Wśród zakwalifikowanych są:

  • wszystkie dzieci trzyletnie w liczbie 51,
  • 15 dzieci czteroletnich,
  • 5 dzieci pięcioletnich.

Listy zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i przesuniętych znajdują się wewnątrz budynku przedszkola na tablicy ogłoszeń.