cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Innowacja pedagogiczna” Mali badacze -eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”

W maju zakończyliśmy trwającą 6 miesięcy innowację pedagogiczną “Mali badacze -eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”. Działania innowacyjne polegały  na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Głównym celem innowacji było rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych.  Innowacja realizowana była z dziećmi 4 letnimi z gr VII. Zrealizowane eksperymenty

-Czego nie lubią balony?

-Samorosnące balony

-Wulkan

-Wędrująca woda

-Zaczarowane szklanki

-Hodowla rzeżuchy

-Mieszanie kolorów

-Tęcza z cukierków

-Barwienie soli

-Uciekający pieprz

-Kwiaty zmieniające kolor

-Woda i monety

-Zimowe bańki

-Elektryzowanie się przedmiotów

Pozytywne efekty jakie przyniosły działania innowacyjne dla dzieci to

  • Nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy;
  • Umiejętność przeprowadzania prostych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów według instrukcji;
  • Rozwinięcie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
  • Rozwinięcie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji;
  • Rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych;
  • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań badawczych;
  • Rozwój kreatywnego myślenia