cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rekrutacja – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Rodzice kandydatów nowoprzyjętych do przedszkola muszą do dnia 27.03.2024 dostarczyć podpisane “Potwierdzenie woli”.

Potwierdzenie woli