cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

“Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – program edukacyjny

W II SEMESTRZE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W PRZEDSZKOLU PROGRAM EDUKACYJNY

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”

DOTYCZĄCY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I ZDROWEGO ŻYWIENIA

rekomendowany przez

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży

Cele ogólne programu to:

  • poznanie niskoprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcenie do ich rozpoznawania

i spożywania,

  • poznanie piramidy zdrowego odżywiania,
  • wdrażanie do zdrowego stylu życia,
  • wyrabianie właściwych nawyków w zakresie higieny.

Z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazanych przez Sanepid w Łomży

dzieci zdobędą podstawowe wiadomości na temat produktów ekologicznych.

Na zakończenie programu dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa w programie.