cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola Publicznego nr 14 na rok 2024/2025