cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zaproszenie do wypełnienia ankiety, której celem jest zbadanie znaczenia uczęszczania do żłobka w kontekście adaptacji dziecka do przedszkola

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która skierowana jest do Rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 14 w Łomży

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco0H1ezN3hWAOcCy2M7uzRNGqTwKIP8rUa-8clY5v2HB016w/viewform