cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zaproszenie na spotkanie on – line z dietetykiem

Zaproszenie na spotkanie on-line z dietetykiem –

w ramach projektu Profilaktyka Wad Postawy Dzieci w mieście Łomża

Drodzy Rodzice!

W związku z realizacją projektu dot. Profilaktyki Wad Postawy,

zapraszamy na spotkanie dedykowane dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat.

Spotkanie poprowadzi wykwalifikowany dietetyk, który zaproponuje praktyczne ćwiczenia oraz omówi najważniejsze kwestie dot. wpływu prawidłowego

i zdrowego odżywiania na rozwój i kształtowanie prawidłowej postawy

u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czwartek, 07.04.2022 r. godz. 17:00 – 18:00

Poniżej link do MS TEAMS,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlhYTc0NjAtYmQ2Zi00YjAzLWJhODUtZTAxNDdjYTJlNjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%2214ae91b6-ebd7-41f2-9d54-5fae791133da%22%7d

Jeśli Państwo będziecie się łączyć przez komputer stacjonarny/laptop – program MS Teams nie wymaga instalacji i jest uruchamiany przy pomocy

przeglądarki internetowej. W przypadku łączenia się przez smartfona – program MS Teams po kliknięciu w link wymaga wcześniejszej instalacji.

Pozdrawiam

Aleksandra Siekierska

PKU “Logos” Centrum Edukacyjne

ul. Wyszyńskiego 6 lok.44, 18-400 Łomża

tel. 576 907 207