cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Program profilaktyczny “Świat bez nałogów”

W ramach programu „Świat bez nałogów okiem przedszkolaka” realizowanego w zakresie „Łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2018” zorganizowana została olimpiada sportowa.