cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zieleń naszego przedszkola

Zieleń wokół naszego przedszkola w ostatnich dniach maja wzbogaciła się o 70 roślin, głównie młodych drzewek liściastych oraz sadzonek różnych kwiatów. Możliwe to było dzięki firmie Cargill, która w ramach programu Cargill Cares – akcja SADZENIA ZIELENI sfinansowała zakup. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana Emila Borkowskiego, pracownika Firmy Cargill Poland, który był inicjatorem powyższej akcji w naszym przedszkolu oraz jednocześnie pomagał w ich sadzeniu.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i ciężką pracę!