cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Konkurs plastyczny 2019

Uwaga!!!

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Mozaikowy Mikołaj”

 

Cele konkursu:    

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej figurami geometrycznymi
– prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku 3 – 6  lat.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, która składać się będzie z figur geometrycznych.
3. Technika prac: dowolna, płaska.
4. Oceny dokona niezależne jury, powołane przez organizatora, które będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem, oryginalność, kreatywność, walory estetyczne, samodzielność wykonania.
5. Format pracy: A4, A3.
6. Każda praca powinna posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka i grupa przedszkolna.

Prace należy dostarczyć do 13.12.2019r.

Wszelkich informacji udziela:

Magdalena Zbrożek, Beata Kalinowska