cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Małe miasteczko – praca plastyczna , ilustracja do wiersza M. Strękowskiej – Zremby 09.05.20199

W małym miasteczku nie ma wieżowców,

schodów ruchomych i zoo,

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,

które śpiewają wesoło. ……