cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Październik 2019 r. – maj 2020 r.

Nasza grupa uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Podróże Jeża ze Zgierza” czyli: Dzieci – Jeża zapraszają

Cele projektu:

  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
  • promowanie własnego regionu i placówki w całej Polsce (wzmacnianie wśród dzieci     patriotyzmu lokalnego),
  • nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami,
  • poznawanie innych miejscowości, oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.