cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ł jak łopata – 31.03.2020r.

„Trampolinek i Łatek w ogrodzie” – historyjka obrazkowa

– poznanie litery ł, Ł drukowanej i pisanej,

– doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,

– utrwalanie wyglądu poznanych liter,

– odczytywanie wyrazów z poznaną literą.

Uwaga! Dzisiaj do zajęć będą potrzebne białe, czerwone i niebieskie nakrywki z papieru.

1. Rozwiąż zagadki

Ma to narzędzie dość długi trzonek,
by móc wygodnie kopać zagonek,
blachę stalową płaską i gładką,
żeby je wbijać w piach było łatwo. (łopata)

Na patyku zębów rządek,
znają je na pewno dzieci.
Służą do równania grządek
i do wysprzątania śmieci. (grabie)

Jakie naczynie dziurawe z przodu,
ledwo przyniesiesz do ogrodu,
zaraz nad kwiatkiem zalewa się łzami? (konewka)

– Gdzie najczęściej posługujemy się tymi narzędziami? Do czego służą?

2. Przyjrzyj się obrazkom historyjki „Trampolinek i Łatek w ogrodzie”. (KP4, s. 32– 33).

 Link  poniżej.

NOWA_TRAMPOLINA_6-latka_karty_pracy_Wiosenne_sprzatanie_tydz28

3. Opowiedz treść historyjki. Chętne dzieci czytają teksty przy obrazkach.

4. Jaką głoskę słyszysz na początku w wyrazie łopata? (Łatek, Łucja)?

5. Wymień inne wyrazy rozpoczynające się głoską „ł”.

6. Wymieńcie imiona na „Ł”.

7. W których wyrazach słychać głoskę „ł” w środku lub na końcu.

8. Obejrzyj w karcie pracy s. 32 (przypomnij sobie), jak wygląda litera ł, Ł – drukowana i pisana.

  • Do czego jest podobna litera ł, Ł?
  • Z czym wam się kojarzy?
  • Czym się różni wielka litera od małej?
  • Czym różnią się litery drukowane ł, Ł od pisanych.

9. Podziel wyraz „łopata” na sylaby. Wymień wszystkie głoski w tym wyrazie.

Weź białe kartoniki i ułóż na stole tyle kartoników, ile głosek jest w wyrazie „łopata”.

10. Pod białymi kartonikami, ułóż model wyrazu „łopata” wykorzystując czerwone i niebieskie nakrywki, oznaczające samogłoski i spółgłoski.

Sprawdź w karcie pracy czy zrobiłeś/zrobiłaś dobrze (KP4, s. 32)

11. Zrób to samo z wyrazem Łucja / Łatek (do wyboru).

Ułóż model wybranego wyrazu z białych a potem z czerwonych kartoników, oznaczających samogłoski i z niebieskich kartoników, oznaczających spółgłoski

12. Napisz małą literę „ł” ręką w powietrzu, palcem (gumką) po stole, palcem na plecach kogoś z domowników.

Zrób tak samo z wielką literą „Ł”.

Odwróć ołówek i drugą stroną napisz po śladzie literę ł, Ł w karcie pracy. (KP4 s.32)

Może także rodzic napisać na kartce literę ł, Ł a ty popraw ją po śladzie palcem lub ołówkiem.

13. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, które znajduje się na karcie nr 17 (KARTY Z LITERAMI)

Link KART Z LITERAMI znajduje się w scenariuszu z dn. 27.03.2020r.

14. Otwórz jeszcze raz karty pracy KP4, s. 32, 33. Poćwicz czytanie zdań w chmurkach. Wskaż w tych zdaniach wszystkie litery ł, Ł.

15. Jeśli masz zeszyt w 2 linie – poćwicz pisanie litery ł, Ł w liniaturze. Pamiętaj, że oprócz liter możesz w zeszycie pisać szlaczki.

16. Pokoloruj obrazek przedstawiający chłopca z łopatą lub narysuj, co robimy wiosną w ogrodzie.