cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

W marcu jak w garncu – 26.03.2020r.

Rozmowa nt. marcowej pogody na podstawie wiersza miesiąca „Spacer pana Chomiczka”  M. Mazan

– pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach wiosny,

– wyjaśnianie przysłowia „W marcu jak w garncu”,

– ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, odczytywanie symboli atmosferycznych – rozwijanie słownictwa.

 

„W co by ubrać się na spacer?” myślał sobie pan Chomiczek.

„Słonko świeci, śnieżek stopniał… Wiem! Nie wezmę rękawiczek!”

Lecz nie zdążył wyjść na spacer, bo nadeszła wielka zmiana:

wicher przywiał śnieżną burzę – i już norka zasypana!

Tak się właśnie może zdarzyć, gdy na spacer idziesz w marcu.

Śnieg ze słońcem się mieszają, jak się ciasto miesza w garncu!

1. Odpowiedz na pytania dot. treści wiersza?

Dlaczego pan Chomiczek zastanawiał się, w co ma się ubrać na spacer w marcu?

Co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”?

Jaka jest marcowa pogoda?

Jak nazywa się pora roku, która rozpoczyna się 21 marca?

2. Naucz się wiersza na pamięć.

Rodzic może czytać kolejne wersy – dziecko powtarza. W dalszej kolejności dziecko powtarza po 2 (3) wersy.
Rodzic mówi początek – dziecko kończy wers. Rodzic mówi pierwszy wers – dziecko drugi. Ćwiczenia wykonujemy kilkakrotnie –  wracamy do nauki po pewnym czasie.

3. Rozwiąż zagadki i odgadnij hasło.

  • Nosisz go, gdy pada deszcz (parasol) –jaka jest pierwsza litera w tym wyrazie? Zapamiętaj/zapisz.
  • Na przedwiośniu coraz mocniej świeci (słońce) – jaka jest trzecia litera w tym wyrazie?
  • Pada w postaci lodowych kulek (grad) – jaka jest pierwsza litera w tym wyrazie?
  • Mieszkanie ludzi (dom) – jaka jest druga litera w tym wyrazie?
  • Leci z komina (dym) – jaka jest pierwsza litera w tym wyrazie?
  • Płaszcz bez rękawów chroniący przed deszczem (peleryna) – jaka jest ostatnia litera w wyrazie?

Dziecko może wyraz, który jest rozwiązaniem zagadki, najpierw podzielić na sylaby, a następnie przegłoskować. Ułatwi to dziecku wskazanie właściwej litery. Wskazaną literę dziecko lub rodzic zapisuje na kartce. Z zapisanych liter powstanie nowy wyraz. Jaki?

4. Z jakich elementów składa się pogoda w marcu? Jakie znasz symbole pogody? Co one oznaczają.

Do wyjaśnienia można wykorzystać zamieszczoną planszę przedstawiającą niektóre symbole pogody. Można również wspólnie z dzieckiem obejrzeć prognozę pogody i omówić znaczenie symboli pogody.

5. Wykonanie karty pracy. Wytnij obrazki przedstawiające symbole pogody i naklej na garnek.
Pokoloruj garnek.

6. Dla chętnych dzieci – załóżcie tygodniowy kalendarz pogody. (Wg zamieszczonego wzoru lub własnego pomysłu).

Narysujcie, jaka pogoda była w kolejnych dniach. Można zacząć od dzisiaj lub przypomnieć sobie i narysować symbole przedstawiające pogodę, jaka była wcześniej, a następnie kontynuować rysowanie symboli pogodowych do końca tygodnia 🙂