cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dzień i noc – temat kompleksowy
Dzień z literką N – jak noc. (I1, 9, IV1, 2, 4, 5, 6, 8. 11, 18).
Cele: – poznanie obrazu graficznego litery n
– doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów
– nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter w sylaby w prostych wyrazach
– wzbudzanie poczucia radości poprzez wspólną zabawę.
Propozycje:
1. Zabawa z obrazkami. Rodzic pokazuje różne przedmioty, dziecko wskazuje te, których nazwy rozpoczynają się głoską n np.noga, nos, nożyce, obraz, stolik, nici, kalendarz, nutella, lampa.
2. “Sylabizuj ze mną” – dzielenie na sylaby wyrazów rozpoczynających się głoską n.
3. Zabawa rozwijająca kreatywne myślenie ” Wymyśl to sam”. Rodzic podaje przykłady słów, w których literę n można usłyszeć na początku, na końcu lub w środku. Następnie dziecko podaje słowa i mówi, w którym miejscu znajduje się wskazana głoska/ litera.
4. Ćwiczenia koordynacji “Po śladzie”. Układanie litery N ze wstążki lub sznurka; spacer po literze stopa za stopą.
5. Odszukiwanie litery N i zaznaczanie jej niebieskim mazakiem w starych, niepo gazetach.
6. Zabawa slowna. Rodzic podaje pierwsza sylabę slowa, a zadaniem dziecka jest dokończenie wyrazu, np.: no-ga, na- klej-ka, nu- rek.
7. ,,Ni, ne, na, no, nu” – wymowa sylab z kroczeniem po pokoju( wyraźnym tupaniem):
ni, ne – 2 kroki
ni, ne, na – 3 kroki
ni, ne, na, no – 4 kroki
ni, ne, na, no – 5 kroków.
8. ” Paluszkowa litera”. Dziecko siada przy stoliku. Macza jeden palec w farbie i odbija go na kartce, tworząc kształt litery N.