cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zabawy z księżycem i ze słońcem – zajęcie integrujące ( I5, 8, III5, IV1, 7, 14)

Cele: – wzbudzanie poczucia radości ze wspólnej zabawy w grupie
– wdrażanie do aktywności ruchowej
– rozwijanie orientacji w przestrzeni
– wspieranie indywidualności poprzez swobodne wyrażanie ruchu
– ćwiczenia dużych grup mięśniowych
– utrwalenie wiedzy na temat tego, że Ziemia krąży wokół Słońca.
Propozycje:
1. Zabawa orięntacyjno – porządkowa “Gwiazdki nocą”. Dzieci – gwiazdy kręcą się dookoła własnej osi,
wymachując rękami ( gwiazdki mrugają). Kiedy pojawia się słońce, gwiazdki przestają mrugać –
zatrzymują się.
2. ” Układamy gwiazdozbiory” – rodzic jest architektem, który planuje rozkład gwiazd. Kieruje dzieckiem,
mówiąc, ile kroków ma postawić, tak by znalazł się w odpowiednim miejscu, np. 2 kroki do przodu i 2
na prawo.
3. Zabawa ” Leśna pobudka”. Dziecko – słońce stoi na środku pokoju. Pozostali domownicy – wiewiórki biegają po pokoju na czworakach. Gdy słońce zachodzi, dzieci – wiewiórki zasypiają. Dziecko będące słońcem kuli się, na znak nadejścia nocy.
4. ” Tańczące niebo” – ekspresja ruchowa do różnych utworów muzycznych. Włączamy różne nagrania
na CD lub na YouTube dotyczące planet, gwiazd, kosmosu – dzieci – gwiazdki poruszają się, pląsając w rytmie melodii – raz szybciej, raz wolniej.
5. Zabawa z szalikiem ” Słońce i Ziemia”. Jedna osoba jest Słońcem, druga kulą ziemską. Oczy dziecka odgrywającego Ziemię są związane szalikiem. Rodzic oprowadza dziecko – Ziemię dookoła Słońca.
6. Zabawa twórcza ” Mleczna droga”. Dziecko smaruje klejem niebieską kartkę i posypuje ją kaszą manną.
7. Zachęcam do utrwalenia piosenek o tematyce wiosennej i zabaw muzycznych dostępnych na kanale Bliżej Przedszkola np. Maszynista zuch, Serduszko przyjaźni na YouTube.