cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dzień z liczbą 7!

Kolorowa siódemka – zajęcie matematyczne (IV 1, IV 2, IV 7, IV 11, IV 15, IV 16, I 5, I 7, I 9)
– poznanie obrazu graficznego cyfry 7
– kształtowanie pojęcia liczby 7
– doskonalenie umiejętności liczenia
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Propozycje:
1. Dziecko układa ze wstążki, sznurka lub skakanki cyfrę 7. Przechodzi po niej kilka razy w różny sposób: stopa za stopą, skacząc na prawej, potem na lewej nodze.
2. Rodzic daje dziecku garść guzików, grochu, fasoli lub makaronu. Dziecko przelicza 6 elementów jednego rodzaju i dokłada 1 innego.
W ten sposób powstaje 7. Na koniec układa z podanych elementów kształt cyfry 7.
3. Utrwalenie nazw dni tygodnia zaczynając od poniedziałku.
4. Wysłuchanie wiersza “Tydzień” J. Brzechwy.
5. Zabawa “Magiczna liczba 7”.

Czy znasz, czy znasz
magiczną liczbę 7 x2
Tak jest 1 – tupnięcie prawą nogą
2 – tupnięcie lewą nogą
3 – wzięcie pod boki
4 – klaśnięcie
5 – na ramiona
6 – do góry
7 – ręce rozkładamy w bok

Już znam, już znam
magiczną liczbę 7 x2
Tak jest 7
Tak jest 6
Tak jest 5
Tak jest 4
Tak jest 3
Tak jest 2
Tak jest 1
(pokazujemy to samo)

Dziecko może wymyślić własną melodię do zabawy lub recytować rytmicznie.
6. Zabawa “Tyle – ile”
Rodzic klaszcze, tupie, uderza o kolana ileś razy, a dziecko słucha i odgaduje ile było dźwięków.

Inne propozycje:
1. Prosimy o założenie zeszytu w kratkę i próbować pisać ołówkiem cyferki 7. Uprzednio powtórzyć cyfry od 0 do 6.
2. Szukam dźwięków – wyszukiwanie dźwięków z otoczenia, np. szelest liści, pocieranie o taflę szkła, tykanie zegara itp. (7 dźwięków).
3. Wykonanie instrumentu – puszka, groch lub fasola, zaklejenie otworu, wykorzystanie pojemniczka z środka jajka z niespodzianką.
4. Słuchanie muzyki “Wiosna” Vivaldiego i rysowanie do muzyki motyla.