cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

3.09-13.09 Wspólne zabawy, zajęcia…..

Pierwsze spotkania, pierwsze zabawy, pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym. W tym roku szkolnym w zabawie i w pracy towarzyszy nam Trampolinek.