cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Wiosna, wiosna…

Dziś rozpoczynamy nowy temat kompleksowy “Jest już wiosna”.

Temat: Oznaki wiosny – zajęcie przyrodnicze (IV 1, IV 3, IV 5, IV 16, IV 18, I 5, I 8, III 8)
Cele:
– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
– kształtowanie uważnego słuchania tekstu literackiego
– czerpanie radości z zabaw z rodzicami lub rodzeństwem

Propozycje:
1. Burza mózgów “Oznaki wiosny”.
Dzieci wypowiadają się na temat, co ich zdaniem świadczy o nadejściu wiosny.
2. Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner “A tulipan śpi”

Dorota Gellner “A tulipan śpi”:
Idą, idą ciepłe dni,
a tulipan śpi.
Słońce siadło na parkanie
– Wstawaj, wstawaj tulipanie!
Kończ zimowe sny!
A tulipan śpi.
Słychać wkoło deszczu granie.
– Wstawaj, wstawaj tulipanie!
Dam ci krople trzy!
A tulipan śpi.
Stanął dziadek na ścieżce.
– Tulipanie, śpisz jeszcze?
Postawię na grządce budzik,
może wtedy się obudzisz!
– Kto to dzwoni? Kto mnie woła?
O, jak ciepło dookoła.
Patrzcie, liście mam zielone!
I na głowie mam koronę!
A tak mało brakowało,
żebym przespał wiosnę całą!

3. Omówienie treści wiersza.
4. Praca plastyczna “Tulipan”.
Dziecko wykonuje tulipana z kolorowych wycinanek przy użyciu kleju i nożyczek – naklejając wycięte kształty na kartkę papieru.
5. Zabawa ruchowa “Cztery pory roku”.
Zadaniem dziecka jest zaprezentowanie za pomocą ciała charakterystycznych czynności, jakie wykonuje się podczas danej pory roku, np. wiosna – sadzenie roślin, lato – pływanie itp.
6. Proponuję wysłuchać i śpiewać piosenki na kanale 4fun tv (w paśmie 4fun kids).
7. Można by było poszukać oznak wiosny na spacerze, ale zachęcam do pozostania w domu.