cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

7.09. Kodeks grupowy

Na początku września wspólnie z dziećmi omówiliśmy kodeks zachowania obowiązujący w naszej grupie .Każde dziecko przy swoim Imieniu poprzez narysowanie swojej twarzy wyraziło chęć jego przestrzegania.