cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

8.11. Święto Niepodległości

W tym tygodniu zaczęliśmy przygotowywania do obchodów Święta Niepodległości.Podczas zajęć, zabaw , spotkań udało nam się przybliżyć pojęcia dom, rodzina orz rozwijać w dzieciach poczucie dumy z przynależności do lokalnej społeczności,zapoznać się z obyczajami osiągnięciami kulturalnymi.Poznaliśmy ważne wydarzenia w historii własnego narodu, jego tradycji i obyczajów.Symbole narodowe, tradycje i święta pomogą nam snuć nić łączącą obecne pokolenie z przeszłymi, kształtują poczucie przynależności do włąsnej Ojczyzny.