cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

10.10.2018 r. Wycieczka na pocztę

W ramach zajęć tematycznych wybraliśmy się na   . Dzięki temu dzieci zapoznały się z zawodem listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze znajdujące się w budynku Poczty Polskiej. Pani Naczelnik poczty przybliżyła nam znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat oraz użyczyła nam swojej pieczątki, którą każdy mógł użyć i poczuć się jak prawdziwy pracownik poczty. Podczas odwiedzin utrwaliliśmy nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Poza tym wspólnie napisaliśmy list, zaadresowany do naszych sąsiadów z grupy VIII. Przykleiliśmy znaczek i wrzuciliśmy kopertę do skrzynki. Z niecierpliwością czekamy na przyjście listonosza. Wycieczkę zakończyliśmy zabawą na placu zabaw.