cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dbamy o ogródek 13.04

1. Oglądanie książek ze zdjęciami ogrodów.
Książki ze zdjęciami ogrodów. Dziecko wypowiada się na temat ilustracji przedstawiających ogrody.
Mówi, co jest na nich przedstawione, wskazuje charakterystyczne narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie. R. zwraca uwagę dziecku na występującą w ogrodzie różnorodność fauny i flory.

2.  Zabawa ruchowa – Podlej rośliny.
Rośliny rosną – dziecko powoli podnosi się z przysiadu podpartego, unosi ramiona, po czym opada, wykonując skłon w przód. Wtedy ogrodnik ( rodzic lub rodzeństwo) chodzi między dzieckiem i naśladuje czynność podlewania kwiatów. R.  powtarza zabawę, uczestnicy zamieniają się rolami.

3. Wysłuchanie wiersza Iwony Róży Salach „Ogrodnicy”.
R. recytuje dziecku wiersz. Posługuje się ilustracjami (np. ogródka, grabi, łopatki, konewki).

Idą, idą ogrodnicy. Tup!
Niosą grabki i łopatki. Hej!
Będą spulchniać ziemię,
aby lekko było jej.

Puk, puk, puk łopatką.
Szu, szu, szu grabkami.
Tryśnie woda z
na nasze grządeczki.

•Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.
R. pyta dziecko:
− Dokąd idą dzieci?
− Co dzieci niosą ze sobą do ogrodu?
− Co dzieci będą robiły w ogrodzie?
4. Zabawa ruchowo-ortofoniczna –  Co robimy w ogrodzie?
R. rozkłada skakanki – ścieżki między grządkami. Dziecko swobodnie maszeruje po sali wzdłuż skakanek tak, aby nie nadepnąć na grządki. Powtarzają słowa dźwiękonaśladowcze: tup, tup, tup. Na klaśnięcie zatrzymują się, milkną, naśladują czynności, jakie wykonuje się w wiosną w ogrodzie, np.:
– kopiemy grządki łopatką – puk, puk, puk,
– grabimy grządki – szu, szu, szu,
– podlewamy kwiaty – palcami naśladują spadanie kropel i mówią: kap, kap, kap

5. Karty pracy cz. 2, dzieci wykonują zadanie ze strony nr 38.

Dzieci:
− mówią, do czego służy konewka,
− nazywają, z pomocą osoby dorosłej, przedmioty, które są na zdjęciach
− mówią, do czego one służą,
− rysują po śladzie rysunku konewki: zaczynają od czerwonej strzałki, potem od niebieskiej, a na końcu – od zielonej,
− ozdabiają konewkę według własnego pomysłu.

6.  Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Co przyda się w ogrodzie?
Obrazki przedstawiające różne przedmioty (konewkę, grabie, łopatę, motykę, garnek, poduszkę, skrzynkę na kwiaty, szczotkę do włosów), obrazek przedstawiający ogród. R. pokazuje obrazek przedstawiający ogród, w którym odbywają się różne prace (wiosną). Obok niego układa obrazki przedstawiające różne przedmioty (konewkę, grabie, łopatę, motykę, garnek, poduszkę, skrzynkę na kwiaty, szczotkę do włosów). Dziecko wybiera obrazki przedstawiające te przedmioty, które przydadzą się do pracy w ogrodzie. Wymieniając pasujące do obrazka elementy, mówią, w jaki sposób się je wykorzystuje w ogrodzie.

7. Zabawa paluszkowa według Krzysztofa Sąsiadka – Biedronka.
R. prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów; wyciąga przed siebie obie dłonie i recytuje wierszyk. Podczas kolejnych wersów R.  palcami jednej ręki dotyka palców drugiej ręki, zaczynając od najmniejszego. Na koniec wykonuje dłonią zygzaki i unosi ją ku górze.

Biedronka mała
robaczki spotkała:
z tym się przywitała,
tego pogłaskała,
temu pomachała,
tego zabrać chciała,
z tym się pożegnała…
i do nieba poleciała.

R. powtarza zabawę kilka razy. Następnie przekazuje dzieciom ciekawostkę na temat znaczenia biedronek w przyrodzie.

!!! Biedronka to pożyteczny chrząszcz. Zjada mszyce, które żywią się sokami roślin uprawianych w ogrodzie.

8. Założenie hodowli cebulek kwiatów na  rabatce.
Szpadelki, grabki, patyki, cebulki kwiatów, konewka z wodą.
R. wspólnie z dzieckiem poszukuje w ogrodzie miejsca zapewniającego roślinom najlepszy rozwój. Dzieci uzasadniają swój wybór. Następnie przypominają kolejność wykonywania poszczególnych prac w ogrodzie i wspólnie z R. je wykonują:
przekopują ziemię szpadelkami i wyrównują ją grabkami, wykonują w ziemi wgłębienia patykiem, sadzą cebulki kwiatów i podlewają je wodą z konewki.
R. przypomina dzieciom o konieczności systematycznej pielęgnacji roślin, zachęca do śledzenia ich wzrostu.