cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Jak nie Internet , to co w zamian? konkurs w ramach realizacji programu profilaktycznego “Uzależnienia skracają marzenia”

Rodzinny konkurs na temat różnych ciekawych i pomysłowych form spędzania wolnego czasu w domu.

Cele konkursu

 • Promowanie zdrowego trybu życia, pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższych,
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia w swoich rodzinach,
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w domu,
 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji,
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci będące wychowankami Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży wraz z rodzicami/ opiekunami.
 2. Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na wykonaniu rozmaitych prac, oczywiście w domu, np.

  • tworzenie reportaży z pomysłowych form spędzania wolnego czasu
  • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek -nagrane audio lub video, lub napisanie własnych utworów w Wordzie
  • tworzenie prac plastycznych
  • nagrywanie filmików, na których chwalicie się swoim hobby
  • wymyślenie i wykonanie puzzli, quizów, gier planszowych itd.
 1. Każda rodzina może przesłać nie więcej niż trzy różne prace z pomysłami spędzania wolnego czasu w domu.
 2. Kryteria oceny:
  1. pomysłowość
  2. zgodność z tematem przewodnim
 3. Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2020 roku.
 4. Do konkursu zgłaszamy prace zrealizowane z wykorzystaniem różnych środków technologicznych np. aparat fotograficzny, telefon komórkowy, tablet.
 5. Wzięcie udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie prac konkursowych w formie elektronicznej na wskazanego maila w powszechnie wykorzystywanym formacie np.: PDF, JPG, WORD, PowerPoint.

mail: uzaleznieniaskracajamarzenia@gmail.com

 1. Prace muszą być opisane w mailu: imię i nazwisko dziecka, rodzica czy opiekuna, wiek dziecka, grupa.

Przykład:

Imię i nazwisko dziecka:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Wiek dziecka:
Grupa:

 1. Wysyłając prace do udziału w konkursie „Jak nie Internet , to co w zamian ?” wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celach promocyjnych.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 4. Nagrodzone lub wyróżnione pomysły zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży 22.05.2020r.
 5. Nagrody konkursowe zostaną wręczone po powrocie do przedszkola. Termin wręczenia będzie podany na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży.

 

              Konkurs realizowany jest w ramach programu profilaktycznego „Uzależnienia skracają marzenia”.

 

Organizatorzy:

Magdalena Zbrożek, Katarzyna Olczyk