cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

,,KODEKS PRZEDSZKOLAKA” (23.09.2019)

Podczas zajęć, dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami, do których należy się stosować w przedszkolu.
Każdy przedszkolak zobowiązał się do przestrzegania tych reguł, naklejając każde z nich w postaci kolorowych kółek na sylwetę drzewa.