cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Krowy, owce, świnki – zwiedzamy gospodarstwo 15.04

1. W gospodarstwie wiejskim – wprowadzenie do tematu zajęć, zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego a także do rozmowy z dzieckiem na temat jakie zwierzęta mieszkają na wsi, jakie wydają odgłosy, jak wyglądają

2. Psy i koty – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.

Dzieci swobodnie poruszają się w rytm tamburyna lub innego dostępnego instrumentu. Na hasło: „Jesteś pieskiem” dziecko przyjmuje pozycję na czworakach i spaceruje jak piesek. Kiedy rodzic powie: „Jesteś kotkiem” dziecko przyjmuje pozycję na czworakach i wykonuje ćwiczenia grzbietu – wygina kręgosłup raz w górę, raz w dół. Na sygnał tamburyna lub innego dostępnego instrumentu wraca do biegu.

Środki dydaktyczne: tamburyn lub inny dostępny instrument.

3. Tu mieszkamy – projekt techniczno – plastyczny, wykonanie makiet budynków w gospodarstwie wiejskim, próby dopasowania zwierząt do ich domów.

Rodzic wraz z dzieckiem przygotowuje kartonowe pudełka. Dziecko opisuje je, proponuje, do czego można by je wykorzystać, może przez chwilę pobawić się nimi w sposób dowolny. Dziecko wycina zdjęcia zwierząt wiejskich, ilustracje przedstawiające zwierzęta wiejskie z dostępnych źródeł. Następnie dziecko nakleja na pudełka zgromadzone obrazki (wycinki z gazet) przedstawiające zwierzęta (na każdym pudełku jedno zwierzę): krowę, kurę, świnkę, konia lub owcę. Dziecko może też nakleić ilustrację przedstawiającą rolnika. Rodzic pomaga dziecku ustalić nazwy poszczególnych budynków oraz dopasować do nich nazwy zwierząt, które w nich mieszkają. Na każdym pudełku rodzic może napisać drukowanymi literami nazwę budynku (obora, kurnik, chlew, stajnia, stodoła). Dziecko głośno powtarza nazwy budynków, dzieląc je na sylaby. Na koniec dziecko wspólnie z rodzicem koloruje kredkami odpowiednio pudełka, aby powstały obora, kurnik, chlew, stajnia bądź stodoła.

4. Harce na łące – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.

Dziecko porusza się po dywanie w pozycji na czworakach – jest konikiem. Co jakiś czas rodzic wydaje polecenia: Wio – konik zaczyna spokojnie spacerować, Galop – konik przyśpiesza, Prrr – zatrzymuje się w bezruchu.