cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Program profilaktyczny

Drodzy Państwo !

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży od kwietnia do czerwca bieżącego roku będzie realizowało program profilaktyczny „ Uzależnienia skracają marzenia „.

Założenia programowe

Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych w wieku 5 – 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Cel ogólny:

Wypromowanie modelu młodego człowieka który interesuje się sportem, ma pasje, a mass media są jedynie środkiem, który ułatwi mu funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Cele szczegółowe

Dostarczenie dzieciom i rodzicom solidnej wiedzy na temat uzależnień od mass mediów.
Uświadomienie dzieciom i rodzicom niebezpieczeństw wynikających z nałogowego korzystania z mass mediów.
Dostarczenie rodzicom wiedzy na temat symptomów uzależnienia i radzenie w sytuacjach uzależnienia od mass mediów.
Promocja zdrowego stylu życia – tworzenie warunków do aktywności fizycznej jako alternatywa nadmiernego spędzania czasu przed telewizorem, komputerem, smartfonem, itp.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka asertywności, konsekwencji.
Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej zadania związane z programem będą miały inny charakter niż zakładał program. Będzie on tak dostosowany, aby w ramach programu, mogli Państwo zdobyć wymaganą wiedzę jak też potrafili ją przekazać dzieciom w warunkach domowych. Wszystkie czynności z tym związane będą się znajdowały w zakładce strony internetowej przedszkola pod nazwą „Programy”.

Dziękuję

Magdalena Zbrożek, Katarzyna Olczyk