cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA (14.09.2023)

Podczas zajęć dzieci naklejały gotowe elementy na sylwetę sygnalizacji świetlnej.  Dzieci przypomniały sobie zasady przechodzenia przez pasy z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.