cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

W koronach drzew 3.04

1.Ćwiczenia graficzne „Ptasie jajo”

Potrzebne będą: kartka papieru, ołówek, kredki.

 

Rodzic rysuje na kartce owal – ptasie jajo (zaczyna rysować od góry, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Dziecko rysuje po śladzie (zachowując prawidłowy kierunek), robi to kilkakrotnie.  Następnie samodzielnie rysuje jaja ptaków, koloruje je kredkami.

 

 

2.Zagadki „O jakim ptaku jest mowa?”

 

*Ten ptaszek, co w górze robi kółka,

nazywa się…(jaskółka).

 

*Kiedy słyszę, że coś ćwierka,

to już wiem, że chodzi o…(wróbelka).

 

*Siedzi ptaszek na buku

i powtarza: kuku, kuku…(kukułka).

 

 

3.Zabawa ruchowa i ćwiczenia ortofoniczne „Ptaki do gniazd”

 

Rodzic układa na podłodze kartkę papieru – „gniazdo”.

Dziecko kuca „w gnieździe”.

 

Rodzic woła, dziecko biega po pokoju, macha rękoma i wydaje głos – zależnie od polecenia, np.

*Rodzic: Kuku, kuku. Kukułki z gniazd! – Dziecko biega i woła kuku, kuku.

  Rodzic: Kuku, kuku. Kukułki do gniazd! – Dziecko wraca, kuca na kartce.

 

*Rodzic: Kle, kle. Bociany z gniazd! – Dziecko biega i wiła kle, kle.

  Rodzic: Kle, kle. Bociany do gniazd! – Dziecko wraca, kuca na kartce.

 

Odgłosy innych ptaków, które dziecko może naśladować:

-Skowronek fiju, fiju,

-Jaskółka ci-wit, ci-wit,

-Wróbel ćwir, ćwir.

 

4.Zabawa plastyczna „Ptasie gniazda”

Potrzebne będą: tekturowa podkładka, plastelina.

 

Dziecko lepi z plasteliny na podkładce gniazdo. Następnie formuje plastelinowe kulki – jajeczka. Informuje rodzica, jaki ptak jest właścicielem tego gniazda. Na zakończenie przelicza jajeczka i odkłada pracę na półkę.