cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Wiosna w parku – zabawa matematyczna

Rozmowa na podstawie obrazka, połączone z ćwiczeniem matematycznym.
Dziecko – wypowiada się na temat obrazka; przelicza grządki, posługując się liczebnikami, nazywa kolory i określa, którego koloru jest więcej, którego mniej.

,,Wiosenny kwiat”- kolorowanie kredką świecową sylwety tulipana.

Taniec do piosenki ,,Maszeruje wiosna”